Konferenca e dytë ndërkombëtare e modulit Jean Monnet “The languages of the Balkans in the integration context”

Në datën 3 shkurt 2023 zhvilloi punimet, në format të kombinuar, online dhe me prani fizike, konferenca e dytë ndërkombëtare, realizuar në kuadër të projektit Jean Monnet Module FoLaTE – “Foreign Language Teaching in and for European Contexts”, me titull “The languages of the Balkans in the integration context”. Folës kryesorë në këtë konferencë ishin: Prof. Marija MandiRead More…

THIRRJE PËR PJESËMARRJE

THIRRJE PËR PJESËMARRJE Ftohen të gjithë të interesuarit: -studentë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë që studiojnë në programet “Master” në fusha me drejtime në shkencat humane (kryesisht gjuhë, letërsi, edukim); – mësues të gjuhës së huaj, të gjuhës shqipe; – të tjerë të interesuar, të cilët kanë përfunduar së paku studimet “Bachelor” në Read More…

Personel akademik me angazhim kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.22 datë 21.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “lektorë” me afat të caktuar, në profilin gazetari, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit tRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.21 datë 21.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “asistent-lektorë” me afat të caktuar, në profilin letërsi, për vitin akademik 2022-2023, pranë DeparRead More…

SPECIALIST SHËRBIM KLIENTI – DEGA BERAT

NOA është një institucion financiar me një histori të gjatë 24-vjeçare në tregun shqiptar, dedikuar zhvillimit financiar. Ne operojmë në tregun e mikrofinancës me një infrastrukturë dhe model operacional unik, i cili na mundëson efiçencë të lartë në procesim, për të përmbushur nevojat e familjeve shqiptare. Në NOA do të gjeni një paketë financiare tepër kompetitive sRead More…

Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ka hapur regjistrimet mbi gjuhën dhe kulturën kineze për të gjithë të interesuarit

Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës është themeluar më datë 18 Nëntor 2013. Ky Institut është krijuar në bazë të marrëveshjes që Universiteti i Tiranës ka firmosur me Qendrën e Institutit Konfuci, Kinë Centre for Language Education and Cooperation (CLEC) si dhe me Universitetin e Gjuhëve të Huaja Pekin (BFSU). Qëllimi i Institutit Konfuci-UT është promovimi i gjuhësRead More…

Bursa Erasmus+ për bursa mësimdhënieje/ trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin e Bergamos (University of Bergamo) në Itali.

 Thirrje për bursa mësimdhënieje/ trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në në Universitetin e Bergamos (University of Bergamo) në Itali. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim në Universitetin e Bergamos (University of Bergamo) në Itali në kuadër të Programit “Read More…

Mundësi studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Programi Master dhe Internship (MIP) është krijuar në vitin 2016 nga Fondacioni Shqiptaro–Amerikan për Zhvillim (AADF), për t’u ofruar profesionistëve të rinj dhe me potencial lidershipi, mundësi studimi në nivel Master në SHBA. AADF ka lidhur partneritet me American Councils for International Education e cila ndihmon gjatë fazës së përzgjedhjes së aplikantëve, identifikon univRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik me kohë të plotë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki në kuadër të ProgramRead More…

Njoftim – hapen aplikimet për artikuj shkencor në Buletinin Shkencor UV

NJOFTIM Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 6, Vëllimi 1 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 20.02.2023. Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së.  [1] UnRead More…