Personel akademik me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.77 datë 26.09.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik në Fakultetin e Shëndetit. Detyrat dhe përgjRead More…