Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Infermierisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.69 datë 08.09.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Infermierisë në Fakultetin e Shëndetit. Detyrat dhe përgjegjësitë Read More…