Java Ndërkombëtare të Stafit pranë UV-së

Në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Stafit pranë UV-së, ku morën pjesë staf akademik dhe administrativ nga institucione të ndryshme të arsimit të lartë në BE dhe jo vetëm, pjesë e axhendës së miratuar ishte pjesëmarrja aktive dhe angazhimi i studentëve të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, në të gjitha sesionet e eventit. Studentët e programeve të ndryshme të Read More…