Bursa Erasmus + mësimdhënie në Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA 107 International Credit Mobility në Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton stafin e UV-së të aplikojë për mobilitet Read More…