Bursa Erasmus + për Student në Universitetin e studimeve të Bergamo, Itali

ERASMUS+ HIGHER EDUCATION STUDENTS MOBILITY – KEY ACTION 107 – International Credit Mobility Project – 2019-1-IT02-KA107-061514   Call for Applications Student Mobility for Studies Academic Year 2022-23 (First semester)   Art. 1. Purpose of the Call and General Regulations 1.1 This call regulates the application procedure for student mobility in the framework of the Erasmus+ InternatRead More…

Bursa Erasmus + mësimdhënie në Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA 107 International Credit Mobility në Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton stafin e UV-së të aplikojë për mobilitet Read More…