Bursa Erasmus + mësimdhënie/ trajnim në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani në kuadër të Programit Read More…

Bursa Erasmus + mësimdhënie/ trajnim në Universitetin Ondokuz Mayis (Ondokuz Mayis University) në Turqi

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Ondokuz Mayis (Ondokuz Mayis University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim në Universitetin Ondokuz Mayis në Turqi. në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton stafin e UV-së të aplRead More…