mobilitete mësimdhënieje/ trajnim Erasmus + në Universitetin Stefan cel Mare të Sucevës (Ștefan cel Mare University of Suceava) në Rumani

Thirrje për mobilitete mësimdhënieje/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Stefan cel Mare të Sucevës (Ștefan cel Mare University of Suceava) në Rumani. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Stefan cel Mare të Sucevës në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentinRead More…

Bursa studimi Erasmus + për studentë nga Universiteti Stefan cel Mare i Sucevës (Ștefan cel Mare University of Suceava) në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti Stefan cel Mare i Sucevës (Ștefan cel Mare University of Suceava) në Rumani.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Stefan cel Mare të Sucevës në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107Read More…

Thirrja e 2të për profesorë për vitin akademik 2021-2022 nga Universiteti Torinos

Universiteti i Torinos shpall thirrjen e dytë për 2 (dy) vende të lira për profesorë vizitorë nga vendet e BE-së dhe ato jo të BE-së për vitin akademik 2021/2022. Kjo thirrje nxit profesorët vizitorë ndërkombëtar në të gjitha fushat shkencore të interesuar për ligjërimin e kurseve zyrtare në nivelin Bachelor (diplomë universitare) dhe Master (diplomë pasuniversitare). ARead More…

Trajnim në kuadër të projektit Know-Hub

Në kuadër të projektit Know-Hub i financuar nga programi Erasmus + CBHE, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity” u zhvillua në data 13 me 17 Shtatotr në Graz të Austisë trajnimi i rradhës (EntreEdu training for Academic staff). Gjatë takimit 25 profesorë nga 5 unRead More…