[:sq]Bursa Erasmus +për Student në  Universitetin  Katolik në Ruzhomberok, Sllovaki (Catholic University in Ruzomberok)[:]

[:sq]Thirrje për mobilitete studimi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1 International Credit Mobility në  Universitetin  Katolik në Ruzhomberok, Sllovaki (Catholic University in Ruzomberok). Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin  Katolik në Ruzhomberok, Sllovaki (Catholic University in Ruzomberok), hap thirrjen për mobilitetRead More…

[:sq]Pjesëmarrje e pedagogëve të UV në trajnimin organizuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) dhe Rrjeti Akademik Shqiptar (RASH)[:]

[:sq]Në datën 4 Maj Drejtues të Njësive Bazë të Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali” morrën pjesë në trajnimin e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) dhe Rrjeti Akademik Shqiptar (RASH) për “Zbatimin e Platformës së Kërkimit Shkencor UCRIS në Institucionet e Arsimit të Lartë publik në kuadër të iniciativës për Open Science Read More…