[:sq]Bursa Erasmus +për studentë në Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni[:]

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për koRead More…

[:sq]Bursa Erasmus + për studentët në Akademinë Navale Mircea Cel Batran  ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani[:]

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Akademinë Navale Mircea Cel Batran  ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani . Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani hap thirrjen për mobilitete Read More…

[:sq]Bursa Erasmus + studimi për studentët në Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë[:]

[:sq] Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit ERead More…

[:sq]   Shkolla Verore Antall József 2021[:]

[:sq]                           Shkolla Verore Antall József 2021   Shkolla Verore Antall József 2021 është një program arsimor ndërkombëtar i organizuar nga Qendra e Njohurisë Antall József , e cila do të realizojë javën ndërkombëtare. Ky aktivitet do të zhvillohet në 21-26 qershor 2021 në Budapest (nëse do mundet), gjithashtu dhe Online.
Read More…