[:sq]PËRFUNDON ME SUKSES PROCESI I AKREDITIMIT TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË “BACHELOR” NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË[:]

[:sq]PËRFUNDON ME SUKSES PROCESI I AKREDITIMIT TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË “BACHELOR” NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës përfundon sot me sukses procesin e akreditimit të të gjithë programeve të studimit të ciklit të parë “Bachelor”. Prej më shumë se një viti është punuar prej departamenteve, fakulteteRead More…