PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 30, datë 12.03.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT, FAKULTETI I EKONOMISË, PËR TË MBULUAR SEMINARET E LËNDËS ECN 220 “STATISTIKË NË ERead More…

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME I KATEGORISË ASISTENT LEKTORË NË FUSHËN E PSIKOLOGJISË

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME I KATEGORISË ASISTENT LEKTORË NË FUSHËN E PSIKOLOGJISË Përshkrimi i vendit të punës Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme. Mësimdhënie në fushën disiplinare Psikologji. Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit. Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët Të jetë shtetas/Read More…

KICK-OFF MEETING FOR THE ERASMUS + (CBHE) – “SUCCESS” PROJECT

  The first coordination meeting of the project ‘Sustainable University-Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability – SUCCESS’, was held on Thursday, December 17, 2020.  The EU ERASMUS + SUCCESS project aims to connect universities and industry by improving the educational system in the direction of entrepreneurship, creating new job opportunities and better exchangRead More…

UV mirëpret studentët Erasmus+ nga Universiteti i Ataturku-t, Turqi.

  Universiteti “Ismail Qemali” Vlore, mirëpriti sot dy studentë nga Universiteti i Ataturku-t në Turqi, Burak Sendur dhe Kaan Kirmizi të cilës vijnë nëpërmjet programit të shkëmbimit studentor Erasmus+ për të vijuar studimet e tyre për një periudhë 5 mujore në Departamentin e Gjuhëve të Huaja pranë UV-së. I urojmë studentëve suksese dhe qëndrim të mbarë në Read More…

Rikujtese: janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 4, Vellimi 1 – 2021 i Buletinit Shkencor se Universitetit “Ismail Qemali” Vlore.

NJOFTIM Ju njoftojme se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 4, Vellimi 1 – 2021 i Buletinit Shkencor se Universitetit “Ismail Qemali” Vlore.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email  publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 17.03.2021 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor i UV-es.   ————–Read More…

Laborant prane Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 23, datë 01.03.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR “Laborant” pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.
Read More…

HAPJA E PROJEKTIT ERASMUS + (CBHE) – “SUCCESS”

Takimi i parë bashkërendues i projektit ‘Sustainable University-Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability – SUCCESS’, u mbajt ditën e enjte, 17 Dhjetor 2020. Në kuadër të programit Erasmus+ (CBHE), projekti ’SUCCESS’ synon të lidhë universitetet me industrinë duke përmirësuar sistemin arsimor në drejtim të sipërmarrjes, përmes krijimit të mundësive tRead More…