Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ka hapur regjistrimet mbi gjuhën dhe kulturën kineze për të gjithë të interesuarit

Ju komunikojme se, Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ka hapur regjistrimet mbi gjuhën dhe kulturën kineze për të gjithë të interesuarit. Regjistrimet kryhen online në faqen tonë ciut.edu.al, https://ciut.edu.al/2021/02/hapen-regjistrimet-e-reja/, gjithashtu dhe kurset janë online përmes platformës ZOOM. Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ofron: Të gRead More…

Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë informon se Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë organ këshillimor që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për Rininë. Ftohen të gjitha organizatat rinore dhe/ose për të rinjtë si dhe këshillat studentorë, të paraqesin kandidaturat potenciale për të qenë anëtarë tëRead More…