[:sq]Njoftim punesimi 1 (një) Personel akademik me kohë të plotë në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike[:]

[:sq]NJOFTIM  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 18, datë 15.02.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) Personel akademik me kohë të plotë në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike, për vitin akademik 2020-2021, pranë Departamentit të Inxhinierive Read More…

[:sq]Njoftim punësimi 2 (Dy) Personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike[:]

[:sq]NJOFTIM  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 17, datë 15.02.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (Dy) Personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike, për vitin akademik 2020-2021, pranë Departamentit të Inxhinierive dRead More…

[:sq]Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ka hapur regjistrimet mbi gjuhën dhe kulturën kineze për të gjithë të interesuarit[:]

[:sq] Ju komunikojme se, Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ka hapur regjistrimet mbi gjuhën dhe kulturën kineze për të gjithë të interesuarit. Regjistrimet kryhen online në faqen tonë ciut.edu.al, https://ciut.edu.al/2021/02/hapen-regjistrimet-e-reja/, gjithashtu dhe kurset janë online përmes platformës ZOOM. Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ofron: Read More…