[:sq]Laborant pranë Departamentit të Shkencave Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 02, datë 05.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR “Laborant” pranë Departamentit të Shkencave Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.  PërshkrimiRead More…

[:sq]Njoftim punesimi PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 01, datë 05.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “Specialist Informacioni” pranë Sektorit të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun në Drejtorinë e KomunRead More…