Laborant pranë Departamentit të Shkencave Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 02, datë 05.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR “Laborant” pranë Departamentit të Shkencave Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.  Përshkrimi i veRead More…

Njoftim punesimi PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 01, datë 05.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “Specialist Informacioni” pranë Sektorit të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun në Drejtorinë e KomunikimiRead More…