“Erasmus Day – Unë jam Erasmus! Po Ju?” Aktiviteti i Organizuar në kuadrin e ditëve ndërkombëtare dedikuar Erasmus+

Në kuadrin e ditëve ndërkombëtare dedikuar Erasmus+, studentët e UV, pjesëmarrës në programet Alumni të Erasmus+, ndajnë me studentët, pedagogët dhe gjimnazistët, potencialisht studentë të ardhshëm të UV, eksperincën e tyre në mobilitetet e kryera në Universitete të ndryshme të BE-së në kuadër të këtij programi. Ky aktivitet u organizua nga Drejtoria e Sigurimit të BRead More…