[:sq]Njoftim per procedurat e perjashtimit nga tarifat per vitin akademik 2019-2020[:]

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E PËRJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve,në një program të integruar të studimeve ose një program të Read More…

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE (BACHELOR) PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020[:]

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE (BACHELOR) PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat priRead More…

[:sq]Njoftim për reduktim 50% të tarifës Cikli II 2019-2020[:]

[:sq]NJOFTIM “Për procedurën e reduktimit 50% të pagesës së tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në programet e Ciklit të dytë të studimeve, në vitin akademik 2019 – 2020”  Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM NRead More…

[:sq]Projekti Europian TEAVET në fazën e implementimit![:en]European project TEAVET in the implementation phase![:]

[:sq]Projekti Europian TEAVET në fazën e implementimit! Mbyllet me sukses takimi i partnerëve të projektit TEAVET nën Programin Europian Erasmus +, në Universitetin “Eqerem Çabej” Gjirokastër, në kuadër të D.4.4 për implementimin e kurseve të trajnimit të mësuesve të nivelit të arsimit parauniversitar për këtë vit akademik. Ekspertët europianë partnerë nga “UniveRead More…

[:sq]Shkolla Verore, Ohër 2019[:en]Summer School, Ohrid 2019[:]

Summer School, Ohrid 2019  On August 23-31, 2019, a summer school was organized in the beautiful city of Ohrid, North Macedonia, within the framework of the DAAD project “Conflicting Truths in Academic and Journalistic Writing” coordinated by TUChemnitz, Germany. Students from the Department of Foreign Languages, UV, attended the school. The fifth edition of this event brought together studentRead More…

[:sq]Filloi regjistrimi i studentëve pranë Fakultetit të Shëndetit[:en]Student enrollment at the Faculty of Health has began[:]

[:sq]Filloi regjistrimi i studentëve pranë Fakultetit të Shëndetit Filluan regjistrimet e aplikantëve fitues pranë Fakultetit të Shëndetit në degët e tij: Infermier i Përgjithshëm; Infermieri – Mami. Zyrat e sekretarive mësimore për regjistrim mund ti gjeni në ambientet e këtij fakulteti. Adresa: Bulevardi “Ismail Qemali”, pallatet Konad, kati i II. [:en]StudRead More…

CALL FOR PAPERS

CALL FOR PAPERS   Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities, University of Vlora “Ismail Qemali”, Albania   Kindly invite you to participate in: The Fourth International Conference on Language, Literary and Cultural Studies LANGUAGES TRAVEL THE WORLD: Challenges and Perspectives in Language, Literary and Cultural Studies in the Technological Era 9 NoveRead More…