Bursa studimi për studentët Erasmus + në Universitetin Perëndimor Atika Greece

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin  Perëndimor Atika (West Attica University) në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për të përfituar 1 (një) bursë studimi/ për një periudhë 3 (tre) mujore në Universitetin  Perëndimor Atika. Në përfundim të mobilitetit studentët do të Read More…