PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 112, datë 11.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE   1 (një) personel akademik me angazhim me kohë tRead More…

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.   Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki, në  kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar me kontratRead More…