Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike një Laborant

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.85, datë 19.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Për personel ndihmësakademik Laborant 1 (një ) në Departamentin e Shkencave Kompjuterike , Fakulteti i Shkencave Teknike  Shkarko njoftimin e plote  Skema e pikeRead More…