[:sq]Fakulteti i Shkencave Teknike  kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biologjisë 1 pedagog me kohë të pjesshme[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.83, datë 19.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË Fakulteti i Shkencave Teknike  kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biologjisë 1 (një) pedagog me kohë të pjesshme: PërshkrimRead More…

[:sq]Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike 2 pedagogë me kohë të plotë[:]

[:sq]NJOFTIM  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 80, datë 18.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE Fakulteti i Shkencave Teknike  kërkon të rekrutojë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike 2 (dy) pedagogë meRead More…