Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike

    Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë nw Departamentit të Shkencave Kompjuterike       Shkollimi Për çdo 1/10 mbi notën mesatare tetë –                                        vlerësimi me 0.5 pikë. Doktoraturë në vazhdim në fushat e kërkuara.           Read More…

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik) me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik)  me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore   Të dhënat Pikë Shkollimi Mesatarja Bachelor   0.5 pikë për çdo 1/10 mbi notën mesatare 8.5 Mesatarja DIND (4 vjet) 0.75 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5 Mesatarja DIND (5 vjet) 1 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5 MesRead More…

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vendin e lirë të punës, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   QENDRA KËRKIMORE SHKENCORE SHËNDETIT PUBLIK   PersonelRead More…