Njoftim Punësimi

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesRead More…

NJOFTIM

NJOFTIM! Të dashur maturantë, ju që nuk e keni mbyllur akoma proçesin e regjistrimit, lutemi të kontrolloni kuotat e lira në portal sipas çdo programi studimi dhe të kontaktoni fakultetin për programin ku jeni të interesuar të studioni. Sipas udhëzimit nr. 23, datë 16.10.2017 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 15, datë 19.5.2017,Read More…