Sekretaria (FSHP)

Sekretaria mësimore Fakulteti i Shëndetit Publik

Sekretare  Departamenti Adresë emaeil Adresa
Belinda Dauti Departamenti i Infermierisë dautibelinda@yahoo.com Kati II B210
Nertila Kreshpaj Departamenti i Kujdesit për Nënën dhe Fëmijën nertilakreshpaj@hotmail.com Kati II B210
Razo Xhaferaj Departamenti i Shëndetit Publik rxhaferaj@hotmail.it Kati II B210