Organigrama (FSHP)

Fakulteti i Shëndetit Publik i UV ‘Ismail Qemali’ përmban në strukturën e tij tre departamente:

  • Departamenti i Shëndetit Publik
  • Departamenti i Infermierisë
  • Departamenti i ‘Kujdesit për nënën dhe fëmijën’

organigrama FSHP