FSHP – Qendra Studimore e Shëndetit Publik

Mirësevini në  Qendrën Studimore për Shëndetin Publik

 

 

RREGULLORJA E QENDRËS STUDIMORE PËR SHËNDETIN PUBLIK, FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK UNIVERSITETI ‘ISMAIL QEMALI’ I VLORËS