Zv.Rektori

DSCN1420

Zv. Rektor për kërkimin shkencor

Prof. Dr. Bilal Shkurtaj

Email: bilal.shkurtaj@univlora.edu.al

Zv. Rektor për zhvillimin institucional dhe komunikimin

Phd. Phd. Enkelejd Mëhilli

Email: mechili@univlora.edu.al

Adresa:
Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”

Godina A
Rektorati