Dekanati (FE)

Kontaktet e Fakultetit të Ekonomisë:

  • Albert – QARRI

email: berti.qarri@univlora.edu.al

  • Fioralba VELAJ – Zv.Dekan

email: fioralba.vela@univlora.edu.al

  • Anila MELI – Kryesekretare

email: anila.meli@univlora.edu.al