Njoftim zyrtar të vendit të lirë të punës, për punonjës ndihmës akademik me karakter administrativ ( specialist biblioteke), me angazhim me kohë të plotë, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë të punës, për punonjës ndihmës akademik me karakter administrativ( specialist biblioteke), me angazhim me kohë të plotë, në Sektorin e Shërbimit të librit dhe E-book-ut.     P
Vazhdo Leximin →

Në datën 16.02.2017 në Kosenza të Italisë, në Universitetin e Kalabris, u zhvillua asambleja e thirrur nga UNIF

Në datën 16.02.2017 në Kosenza të Italisë, në Universitetin e Kalabris, u zhvillua asambleja e thirrur nga UNIF (Universitae Imprese për la Formazione) në të cilën morën pjesë anëtarët e kësaj shoqate. Universiteti” Ismail Qemali” Vlorë, është pjesë e kësaj shoqate. Në këtë takim univ
Vazhdo Leximin →

Njoftim për punonjës ndihmës akademik pranë Fakultetit të Shëndetit Publik

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 2(dy) vende të lira të punës, për punonjës ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) me angazhim me kohe të plotë pranë Fakultetit të Shëndetit Publik 1 (një) punonjës laborant, pranë Departamentit të Infermie
Vazhdo Leximin →

Ftesë për t’ju përgjigjur pyetësorit nga APAAL

Te dashur studentë, ne kuadrin e procesit te akreditimit, ju ftojme t’i pergjigjeni pyetësorit që do t’ju dërgohet nga APAAL ne adresat tuaja elektronike (email-et) te UniVlora. Pjesmarrja juaj aktive në këtë pyetësor është shumë e rëndësishme për sigurimin e cilësisë dhe
Vazhdo Leximin →

VEPRIMTARINE E JASHTME TE PERSONELIT TE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORE

VEPRIMTARINE E JASHTME  TE PERSONELIT   TE UNIVERSITETIT “ISMAIL  QEMALI”  VLORE  DHE ANGAZHIMIN  E PERSONELIT AKADEMIK  NE PROCESIN E MESIMDHENIES   NE NJE INSTITUCION TJETER  TE ARSIMIT  TE LARTE   Ne mbeshtetje te ligjit Nr.796I , date 12.07.1995 “Kodi i Pune
Vazhdo Leximin →

Java Europiane Start up

Ne univlora ne dt 15.02.2017 ora 12.00-12.45 Salla Rilindja zhvillohet aktiviteti ne kuader te “Java Europiane Start up” i organizuar prej Rrjetit te Informimit te Bashkimit Europian ne Shqiperi.
Vazhdo Leximin →

Informim i studenteve per mundesite dhe fondet e BE ne dispozicion te financimit te projekteve

Ne daten 16.02.2017 ne oren 13 prane salles Rilindja do te zhvillohet aktiviteti i cili konsiston ne informimin e studenteve tane per mundesite dhe fondet e BE ne dispozicion te financimit te projekteve te sipermarseve te rinj. Ky aktivitet do te zhvillohet ne kuader te “Java Eu
Vazhdo Leximin →

Kategoritë e studentëve që përjashtohen nga tarifat shkollore për vitin akademik 2016-2017

 Kategoritë e studentëve që përjashtohen nga tarifat shkollore për vitin akademik 2016-2017, tërësisht ose pjesërisht, ju njoftojmë mbi dokumentacionin që duhet të dorëzojë çdo kategori përfituese:   I. STUDENTËT ME PRINDE$R INVALIDË TË PUNËS DHE INVALIDE PARAPLEGJIKE OSE TETRAPLEGJIK
Vazhdo Leximin →

Njoftimin zyrtar per konkurim te hapur, per pozicionin e Administratorit te Universitetin “Ismail Qemali”, Vlore

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlore, bazuar ne vendimin e Bordit te Administrimit Nr.4 date 28.01.2017, ” Per Kriteret e Procedures se Perzgjedhjes se Administratorit Ie Universitetit “Ismail Qemali”, Vlore, shpall njoftimin per konkurim te hapur,
Vazhdo Leximin →