Ftesë për t’ju përgjigjur pyetësorit nga APAAL

Te dashur studentë, ne kuadrin e procesit te akreditimit, ju ftojme t’i pergjigjeni pyetësorit që do t’ju dërgohet nga APAAL ne adresat tuaja elektronike (email-et) te UniVlora. Pjesmarrja juaj aktive në këtë pyetësor është shumë e rëndësishme për sigurimin e cilësisë dhe
Vazhdo Leximin →

VEPRIMTARINE E JASHTME TE PERSONELIT TE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORE

VEPRIMTARINE E JASHTME  TE PERSONELIT   TE UNIVERSITETIT “ISMAIL  QEMALI”  VLORE  DHE ANGAZHIMIN  E PERSONELIT AKADEMIK  NE PROCESIN E MESIMDHENIES   NE NJE INSTITUCION TJETER  TE ARSIMIT  TE LARTE   Ne mbeshtetje te ligjit Nr.796I , date 12.07.1995 “Kodi i Pune
Vazhdo Leximin →

Java Europiane Start up

Ne univlora ne dt 15.02.2017 ora 12.00-12.45 Salla Rilindja zhvillohet aktiviteti ne kuader te “Java Europiane Start up” i organizuar prej Rrjetit te Informimit te Bashkimit Europian ne Shqiperi.
Vazhdo Leximin →

Informim i studenteve per mundesite dhe fondet e BE ne dispozicion te financimit te projekteve

Ne daten 16.02.2017 ne oren 13 prane salles Rilindja do te zhvillohet aktiviteti i cili konsiston ne informimin e studenteve tane per mundesite dhe fondet e BE ne dispozicion te financimit te projekteve te sipermarseve te rinj. Ky aktivitet do te zhvillohet ne kuader te “Java Eu
Vazhdo Leximin →

Kategoritë e studentëve që përjashtohen nga tarifat shkollore për vitin akademik 2016-2017

 Kategoritë e studentëve që përjashtohen nga tarifat shkollore për vitin akademik 2016-2017, tërësisht ose pjesërisht, ju njoftojmë mbi dokumentacionin që duhet të dorëzojë çdo kategori përfituese:   I. STUDENTËT ME PRINDE$R INVALIDË TË PUNËS DHE INVALIDE PARAPLEGJIKE OSE TETRAPLEGJIK
Vazhdo Leximin →

Njoftimin zyrtar per konkurim te hapur, per pozicionin e Administratorit te Universitetin “Ismail Qemali”, Vlore

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlore, bazuar ne vendimin e Bordit te Administrimit Nr.4 date 28.01.2017, ” Per Kriteret e Procedures se Perzgjedhjes se Administratorit Ie Universitetit “Ismail Qemali”, Vlore, shpall njoftimin per konkurim te hapur,
Vazhdo Leximin →

Pyetjet e formimit Per Fakultetin e FSHP, Bachelor dhe Master

Pyetjet e formimit Per Fakultetin e FSHP, Bachelor dhe Master Infermieri e Pergjithshme Infermieri Mami Master – Infermieri Patologjike Master – Infermieri Kirurgjikale Master – Infermieri Pediatrike
Vazhdo Leximin →

Zgjedhjet ne Fakultetin e Shkencave Teknike

VENDIME Vendim per shpalljen e fitusve te KZF-ve Vendim per caktimin e afateve per regjiatrim te kandidateve Vendim per miratimin e modelit te vertetimit prej KZF Vendim per konstituimin e komisionit te zgjedhjeve te FSHT Vendim per zgjedhjen e kryetarit te komisionit te zgjedhjeve te
Vazhdo Leximin →

Universiteti Vlorës, njofton te gjithë studentët se zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhes Angleze

Universiteti Vlorës, njofton te gjithë studentët që në datën 01 Shkurt 2017, ora 14:00, zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhes Angleze: TOEIC L&R ETS dhe Universiteti Vlorës kanë një marrëveshje bashkëpunimi sipas se cilës Fakulteti Ekonomik është Authorized Test Center Lista e t
Vazhdo Leximin →

Njoftim aplikimi për personel ndihmës akademik

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për vendet e lira të punës për punonjës ndihmës akademik me karakter mësimor. Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtëme: -Të kete mbaruar ciklin e parë të studimeve në fushën e Infermierisë Preferohen ka
Vazhdo Leximin →