Urdhër për respektimin e orarit të punës

U R D H Ë R Nr. 08, datë 06.05.2014 PËR KONTROLLIN E VEPRIMTARISË NË PUNË TË PERSONELIT NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË Në mbështetje të ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit nr. 9741, datë 21
Vazhdo Leximin →

Afatit i ri i Buletinit Shkencor, Numri 3, Vëllimi 2‏

Ju njoftojmë nga Zyra e Publikimeve të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë se është hapur afati i ri për të dërguar punimet për Buletinin Shkencor Nr.3/V.2. Afati përfundimtar i dorëzimit: 10 Qershor 2015. Informacionin e mëtejshëm dhe të detajuar do ta gjeni tek faqja e U
Vazhdo Leximin →

Debati parlamentar me të rinjtë e Universitetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë është përfshirë në një projekt i cili konsiston në një sërë trajnimesh e konkursesh, debate të formatit parlamentar me studentë të Universitetit tonë. Qëllimi i kësaj inisiative është edukimi i votuesve të rinj mbi rëndësinë e proceseve t
Vazhdo Leximin →

Anketimet

Janë të ftuar të gjithë studentët që të marrin pjesë në anketimin e hapur në sistem për të dhënë mendimin e tyre lidhur me çështjet problemore që shpesh kthehen në shqetësim për ta. Sapo të logoheni me kodin e studentit dhe password-in tuaj do të keni edhe anketimin që është enkas për
Vazhdo Leximin →

Bursa për studime pasuniversitare

Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine –SOROS dhe Kolegji Amerikan i Selanikut ftojne gjithë të interesuarit të aplikojne për bursa për studime pasuniversitare Master një vjeçar, për vitin akademik 2015-2016 Degët që ofrohen janë: Master në Administrim Biznesi (MBA) me specializim
Vazhdo Leximin →

Simpozium mbi Integrimin e Shqipërisë në BE

Sot në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë  pranë sallës “Rilindja” u zhvillua një takim me Z. HANNES SWOBODA i cili është një nga krerët më të rëndësishëm të Bashkimit Europian i shoqëruar nga  Z.FATE VELAJ.  Pjesëmarrës në këtë takim ishin studentë dhe pedago
Vazhdo Leximin →

Panair pune 2015

Ditën e enjte, datë 30.04.2015, Zyra e Këshillimit të Karrieres në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë, organizon “Panair Pune 2015”.  Në këtë panair do të jenë një pjesë e konsiderueshme e bizneseve vlonjate. Gjithë studentët kanë shansin të kontaktojnë me bizneset  të paraq
Vazhdo Leximin →

Rezultat konkurimi për personel akademik

NJOFTIM  PËR REZULATET E KONKURIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK Në mbështetje të nenit 50, të ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neneve 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 të Statutit dhe neneve 27, 28, 29 të Rregullores së Universite
Vazhdo Leximin →

Lëndët ndërfakultetore

VENDIM Nr. 13, date 17.04.2015  PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE NË LËNDËT NDËRFAKULTETORE Mbështetur në nenin 14, pika g dhe pika f ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, bazuar ne nenin 11 te Statutit te Universitetit
Vazhdo Leximin →

Europa – “Qëllimi është Rruga”

Sot në mjediset e Universitetit ‘Ismail Qemali’ u organizua forumi ‘Europa – Qëllimi është Rruga’ nën drejtimin e këshilltarit të Kryeministrit Z. Fate Velaj. Ky forum kishte për qëllim të theksonte edhe një herë rëndësinë e integrimit të Shqipërisë në Ba
Vazhdo Leximin →