Çmimi i Governatorit për diplomën më të mirë

Në vijim të traditës disa-vjeçare të Bankës së Shqipërisë, ky institucion shpall të hapur konkursin e përvitshëm “Çmimi i Governatorit për Diplomën më të mirë“. Në këtë konkurs janë të ftuar të konkurojnë të gjithë studentët shqiptare, të diplomuar gjatë viteve 2014 dhe 2015 në instit
Vazhdo Leximin →

Spartakiada 2015

Universiada kombëtare Pranverë 2015 e zhvilluar në Tiranë në 21-22 Maj zhvilluar në pallatin e sportit ‘Asllan Rusi’ Tiranë. Universiteti ‘Ismail Qemali’ u përfaqësua denjësisht me ekipin e volejbollit të femrave dhe ekipin e minifutbollit të djemve pasi me këtë të fundit shkuam në gj
Vazhdo Leximin →

Studentë me status të veçantë

Njoftohen studentët me status që përfitojnë nga tarifat e shkollimit, të cilëve u ka perfunduar afati i dokumentit mjekësor, të paraqiten pranë Zyrës së Studentit për plotësimin e dosjes me dokumentin e ri. Mosplotesimi i dosjes brenda datës 30.05.2015  ju nxjerr debitor ndaj Universi
Vazhdo Leximin →

Marrëveshje bashkëpunimi

Më datë 28,05. 2015, 0rA 10:00, salla ‘Rilindja’, midis Fakultetit të Shkencave Teknike, Departamenti i Informatikës të Universitetit ‘Ismail Qemali’ të Vlorës dhe Institutit të Informatikës të Universitetit Clausthal të Gjermanisë, nënshkruhet një marrëveshje
Vazhdo Leximin →

Takim me bizneset lokale

Në datën 14 Maj ora 11: 00 në ambjentet e Pallatit të Kulturës “Labëria” në katin e dytë, Qëndra Rinore Vlorë si njësi e drejtëpërdrejtë e Shërbimit Kombëtar Rinor  në bashkëpunim me Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë organizon një takim që do të zhvillohet mi
Vazhdo Leximin →

Urdhër për respektimin e orarit të punës

U R D H Ë R Nr. 08, datë 06.05.2014 PËR KONTROLLIN E VEPRIMTARISË NË PUNË TË PERSONELIT NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË Në mbështetje të ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit nr. 9741, datë 21
Vazhdo Leximin →

Afatit i ri i Buletinit Shkencor, Numri 3, Vëllimi 2‏

Ju njoftojmë nga Zyra e Publikimeve të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë se është hapur afati i ri për të dërguar punimet për Buletinin Shkencor Nr.3/V.2. Afati përfundimtar i dorëzimit: 10 Qershor 2015. Informacionin e mëtejshëm dhe të detajuar do ta gjeni tek faqja e U
Vazhdo Leximin →

Debati parlamentar me të rinjtë e Universitetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë është përfshirë në një projekt i cili konsiston në një sërë trajnimesh e konkursesh, debate të formatit parlamentar me studentë të Universitetit tonë. Qëllimi i kësaj inisiative është edukimi i votuesve të rinj mbi rëndësinë e proceseve t
Vazhdo Leximin →

Anketimet

Janë të ftuar të gjithë studentët që të marrin pjesë në anketimin e hapur në sistem për të dhënë mendimin e tyre lidhur me çështjet problemore që shpesh kthehen në shqetësim për ta. Sapo të logoheni me kodin e studentit dhe password-in tuaj do të keni edhe anketimin që është enkas për
Vazhdo Leximin →

Bursa për studime pasuniversitare

Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine –SOROS dhe Kolegji Amerikan i Selanikut ftojne gjithë të interesuarit të aplikojne për bursa për studime pasuniversitare Master një vjeçar, për vitin akademik 2015-2016 Degët që ofrohen janë: Master në Administrim Biznesi (MBA) me specializim
Vazhdo Leximin →