05
QER
2017

Fuqizimi i votuesve për herë të parë si avokatë të barazisë gjinore në zgjedhjet e përgjithshme 2017

Në datën 06.06.2017  ora 11:00  në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë  pranë Amfiteatrit godina “C” në bashkëpunim me Balkan Youth Link Albania do të zbatohet projekti me titull ‘Fuqizimi i votuesve për herë të parë si avokatë të barazisë gjinore në zgjedhjet e përgjithshme 2017″

Qëllimi i kësaj iniciative është edukimi i votuesve të rinj mbi rëndësinë e proçeseve të votimit dhe rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në zgjedhje.
Janë të ftuar të marrin pjesë studentë kryesisht nga departamenti i Drejtësisë
Ju faleminderit pë bashkëpunimin!