01
QER
2017

Kontribo dhe ti për fëmijët me aftësi të kufizuar!

Nëse kontribojmë të gjithë nga pak, në fund do të mblidhen shumë!                                                                         

Kontribo dhe ti për fëmijët me aftësi të kufizuar, bamirësia nuk të varferon!

Universiteti  “Ismail qemali” në bashkëpunim me studentët e vitit të tretë të marketingut, ju fton në nismën humanitare të kontriboni për fëmijët me aftësi të kufizuara. Fondet do të përdoren për të ndihmuar fëmijët në nevojë.

Së bashku  mundemi!