11
MAJ
2017

Aktivitet i Fakultetit të Shëndetit Publik të Universitetit ”Ismail Qemali” Vlorë

Në kuadër të 12 Majit, Ditës Ndërkombëtare të Infermierit, në mbështetje të traditës së Fakultetit të Shëndetit Publik të Universitetit ”Ismail Qemali” Vlorë shkuan sot të jepnin kontributin e tyre të mbledhur nga student dhe pedagogë të këtij fakulteti, për t’ju dhënë këtyre fëmijëve pak çaste të lumtura dhe pë tu ndjerë pjesë e shoqërisë tonë.