10
MAJ
2017

Mbledhja për proçesin e Akreditimit të Univesritetit ”Ismail Qemali” Vlorë

Sot në Universitetin“ Ismail Qeamlai” Vlorë  pranë sallës Rilindja u zhvillua mbledhja për proçesin e Akreditimit të Univesritetit ”Ismail Qemali” Vlorë kryesuar nga Rektori Prof. Dr. Roland Zisi dhe Grupi i vlerësimit të  brendshëm (GVB), për të informuar gjithë stafin akademik të UV-së lidhur me proçesin e Akredimit ku u prezantuan qartë rezultatet idetë dhe përmbushja e tyre.