09
MAJ
2017

Takimi me temë: “Diskriminimi në vendin e Punës”

Sot në Univesrsitetin”Ismail Qemali” Vlorë pranë sallës “Rilindja” u bë takimi me temë: “Diskriminimi në vendin e Punës”ku u trajnuan rreth 200 student kryesisht student të viteve të  treta. Studentët u informuan rreth llojeve të diskriminimeve që ata mund të hasin në një vënd pune. Këshilla se si duhet të paraqiten ata në intervistën e punës. Ky takim ishte mjaft frytdhënës për studentët tanë.