02
MAJ
2017

Përdorimi i teknikave narrative dixhitale

Sot më datë 02.05.2017 në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë pranë sallës “Rilindja “,  u zhvillua prezantimi shkencor me temë; ”Përdorimi i teknikave narrative dixhitale”  të cilat përdoren në fusha të ndryshme pedagogjike,  prezantimi u bë nga Doktor i shkencave Z. Elton Skëndaj profesor në Universitetin e Majemit në SHBA.  Pjesmarrës në këtë takim ishin studentë, pedagog të fakulteteve të ndryshme të Universitetit tonë, në fund të prezantimit pati bashkëbisedime ndërmejt studentëve se si mund te krijohen tregime narrative të shoqëruar me foto etj.