28
PRI
2017

Mundësi Aplikimi në Projektin “ World Univesrity Service”

Studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë sot më date 26 Prill 2017 janë bërë pjesë e Projektit “ World Univesrity Service” të financuar nga Qeveria Gjermane e iniciuar nga Ministria e Transportit dhe Industrisë në Essen të Gjermanisë, ofron bursa për studentët me mesatare mbi 8(tetë) me mundësi jo të mira financiare. Në këtë projekt përfshihen vetëm studentët e universiteteve shtetërore. Përmes kësaj nisme synohet që të rinjtë e vendit tonë të punësohen tashmë brenda vendit tonë.

Studentët mund të aplikojnë në formularin e mëposhtëm:

http://www.uniel.edu.al/pdf/Application_form_WUS.pdf