19
PRI
2017

Njoftim

Ditën e Premte, data 21.04.2017 ora 10:00 tek salla “Rilindja” do të zhvillohet një takim me përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe 25 pedagogë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë për vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.