11
PRI
2017

Kriteret në VKM e fundit për përjashtimin e studentëve nga tarifat shkollore

Referuar ndryshimeve të kritereve në VKM e fundit duke qenë i vlefshëm vlerësimi për studentët që kanë përfituar në fazën e parë do të ketë një fazë të dytë për përjashtimin e studentëve nga tarifat shkollore. Dokumentacioni përkatës do të dorëzohet pranë zyrës së studentit në godinën e Fakultetit Ekonomik kati i parë deri më datë 26. Prill. 2017.

 

Për më shumë informacion klikoni këtu: