17
MAR
2017

Prezantimi i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë me anë të disa broshurave promovuese

Njihuni me Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë nëpërmjet broshurave të mëposhtme: