19
JAN
2017

Ceremoni e dhënies së titullit “Doctor Honoris Causa”

Universiteti “Ismail Qemali” me date 20 Janar, ora 11:00 Salla Rilindja organizon Ceremoninë e dhënies së titullit “Doctor Honoris Causa” Prof.Dr. Triantafyllos Almpanis dhe Prof. Genuario Belmonte, dy personalitete të shquara botërore në fushën akademike dhe shkencore,