17
JAN
2017

Regjistrimi ne sistemin ESSE 3

Njoftohen të gjithë studentët e Diplomës së nivelit te parë të studimeve BACHELOR, se janë hapur regjistrimet në sistemin elektronik të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë. Për tu regjistruar klikoni në ESSE 3 në krye të faqes, ose klikoni linkun e mëposhtëm ESSE 3, më pas klikoni butonin Regjistrimi Web, dhe vendosni të dhënat tuaja përkatësisht. Për çdo paqartësi drejtohuni në sekretarit përkatëse.

Shkarko manualin e regjistrimit ketu.