14
JAN
2017

Erasmus Mundus: Projekti Green Tech Western Balkans Thirrja e trete per aplikime mobiliteti

Njoftohen të gjithë STUDENTET si dhe STAFI AKADEMIK dhe ADMINISTRATIV se është hapur thirrja e tretë për aplikime për mobilitete në UNIVERSITETET EUROPIANE partnere të projektit Green Tech Western Balkans- Smart and Green technologies for sustainable and innovative societies in Western Balkans për nivelet:
1. BACHELOR (VITI I DYTE DHE VITI I TRETE I STUDIMIT )
2. MASTER ( nuk ka oferta )
3. DOKTORATURE
4. POST DOKTORATURE
5. MOBILITET STAF AKADEMIK
6. MOBILITET STAF ADMINISTRATIV

Për më shumë informacion, vizitoni faqen
http://green-tech-wb.uvigo.es/

bëhuni pjesë e rrjetit social
https://social-green-tech-wb.webs.uvigo.es/

Komunikoni me koordinatorin e këtij projekti për UV.

Afati i aplikimit: 15 mars 2017.

Coordinator i Projektit per UV
Eva Cipi
Tel: 069206099