24
NëN
2016

NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET DHE STAFI AKADEMIK DHE ADMINISTRATIV

NJOFTIM
NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET DHE STAFI AKADEMIK DHE ADMINISTRATIV SE ESHTE HAPUR THIRRJA E TRTE PER APLIKIME PER MOBILITETE NE UNIVERSITETET EUROPIANE TE PARTNERITETIT TE PROJEKTIT PER NIVELET.
1. BACHELOR (VITI I DYTE DHE VITI I TRETE I STUDIMIT )
2. MASTER
3. DOKTORATURE
4. POST DOKTORATURE
5. MOBILITET STAF AKADEMIK
6. MOBILITET STAF ADMINISTRATIV
PER ME SHUME INFORMACION HYNI NE FAQEN http://green-tech-wb.uvigo.es/ DHE BEHUNI PJESE E RRJETIT https://social-green-tech-wb.webs.uvigo.es/
Afatet jane deri ne 15 mars 2017.
Informohu prane: Qendra LLL , Kati 5 , godina C, Universiteti I Vlores
Sekretaria LLL