15
NëN
2016

Ceremonia e diplomimit per vitin akademik 2015-2016

Njoftohen të gjithë studentët se ceremonia e diplomimit do të zhvillohet më 18 Nentor 2016, ora 11:30 përballë Rektoratit të Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë. Janë të ftuar prindër, studentë, dhe të ftuar të vecćante. Janë të lutur studentët që të paraqiten pranë sekretarive të fakulteteve për të marrë veshjet e diplomimit. Gjithashtu janë të lutur djemtë që janë pjesëmarrës në diplomim që të kenë këmishë me kollare poshtë veshjes së diplomimit.