02
NëN
2016

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per personel akademik dhe personel ndihmësakademik me karakter mësimor (laborant) me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakuletetet dhe departamentet si më poshtë:

Përditësim: Saktësim i kritereve për personel akademik. Date 16.11.2016 . Aplikimet e kanditateve priten deri me 28-11-2016. Shkarko

Kliko ketu te shkarkosh njoftimin e plote.

Kliko ketu te shkarkosh formularin.