18
QER
2016

Shëndeti Publik – Provimet finale – Pranverë 2016

PROVIMET FINALE – PRANVERË 2016

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

Bachelor

Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
INF 160 Bazat e infermierisë Emirjona Kiçaj 20.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë Denada Selfo 20.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë  (mami) Emirjona Kiçaj 20.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
 
BIO 222 Biokimi Hajdar Kiçaj 21.06.2016 10.00-12.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi Arta Luga 21.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi (mami) Ina Nasto 21.06.2016 10.00-12.00 C105 – C106
         
INF 330 Infermieri për adultin Evis Alushi 22.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin Sonila Nikaj 22.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin (mami) Juliana Xhindoli 22.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
 
INF 300 Praktikë profesionale Evis Alushi 23.06.2016 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale Sonila Nikaj 23.06.2016 8.00-16.00 B 202
SPAI 131 Spanjisht Ana Çano 23.06.2016 14.00-16.00 B 409
ENGI 131 Anglisht Kozeta Hyso 23.06.2016 14.00-16.00 B 305
GERI 131 Gjermanisht Arlinda Velaj 23.06.2016 14.00-16.00 B 104
         
INF 131 Anatomi humane II (mami) AdelaHaxhiraj 24.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II (9.00-10.00) Afërdita Nikaj 24.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II ( 10.00-11.00) Afërdita Nikaj 24.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
KIM 223 Kimi Petrit Kotorri 24.06.2016 10.00-12.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi Marinela Muço 24.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi (mami) Flora Qarri 24.06.2016 8.00-10.00 C101 – C102
INF 300 Praktikë profesionale Juliana Xhindoli 24.06.2016 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale (mami) Emirjona Kiçaj 24.06.2016 8.00-16.00 B 202
INF 300 Praktikë profesionale (mami) Rudina Çerçizaj 24.06.2016 8.00-16.00 B 202
         
INF 260 Shëndet publik Qamil Dika 27.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 260 Shëndet publik Bruna Subashi 27.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 270 Gjinekologji (mami) Saemira Durmishi 27.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Eljona Zanaj 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Jonada Shalca 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Brikena Arapaj 27.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 150 Fiziologji (10.00-11.00) Majlinda Zahaj 28.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (9.30-11.00) Majlinda Zahaj 28.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (mami) Majlinda Zahaj 28.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 350 Sëmundje e brendshme II Fejzi Alushi 29.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II Afërdita Nikaj 29.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II (mami) Fejzi Alushi 29.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 275 Traumatologji Rozeta Luçi 30.06.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 280 Kujdesi për nënën dhe fëmijën Rudina Çerçizaj 30.06.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 273 Dietologji Fatjona Kamberi 30.06.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 276 Dermatologji Glodiana Sinanaj 30.06.2016 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
 
INF 170 Zhvillimi pediatrik (mami) Evis Alushi 1.07.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik Erilda Ruçi 1.07.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik AdelaHaxhiraj 1.07.2016 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
   
INF 250 Sëmundje infektive  (11.00-12.30) Erilda Ruçi 4.07.2016 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 250 Sëmundje infektive  (12.30-14.00) Erilda Ruçi 4.07.2016 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 290 Kujdesi intrauterin (mami) Diana Çuberi 4.07.2016 15.00-17.00 B 204 – B 205 – B 206
 
6.07.2016 7.07.2016 8.07.2016 Temat e Diplomave të Bcs në Infermieri të Përgjithshme
6.07.2016 Temat e Diplomave të Bcs në Infermieri Mami

 

 

ORARI I PROVIMEVE FINALE MASTER TË

FAKULTETIT TË SHËNDETIT PUBLIK

Pranverë 2016

Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor Y.Stramarko 20.06.2016 8.00-10.00 B 201
INF 452 Patologji e avancuar II F.Alushi 20.06.2016 8.00-10.00 B 204
INF 462 Kirurgji e avancuar II I.Kokalari 20.06.2016 12.00-14.00 B 204
INF 472 Pediatri e avancuar II A.Saliaj 20.06.2016 10.00-12.00 B 205
         
INF 550 Integrimi i gjenetikës Y.Stramarko 21.06.2016 8.00-10.00 B 201
         
INF 520 Epidemiologji M.Zahaj 23.06.2016 10.00-12.00 B 206
INF 420 Kërkimi shkencor A.Saliaj 23.06.2016 10.00-12.00 B 205
         
INF 464 Infermieri kirurgjikale II B.Subashi 5.07.2016 14.00-16.00 B 204
INF 453 Infermieri patologjike II S.Nikaj 5.07.2016 14.00-16.00 B 205
INF 473 Infermieri pediatrike II R. Petani 5.07.2016 14.00-16.00 B 206
         
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor Q.Dika 7.07.2016 8.00-10.00 B 205
INF 441 Menaxhimi infermieror E.Mëhilli 7.07.2016 10.00-12.00 B 204
INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor R. Petani 7.07.2016 10.00-12.00 B 205
INF 530 Teknikat infermierore E.Mëhilli 7.07.2016 12.00-14.00 B 206
INF 540 Diagnostika infermierore E.Mëhilli 7.07.2016 12.00-14.00 B 206
   
CSI 455 Sistemet e informacionit E.Çipi 8.07.2016 14.00-16.00 B 204
CSI 455 Sistemet e informacionit E.Çipi 8.07.2016 14.00-16.00 B 205
         
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Patologjike
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Kirurgjikale
11.07.2016 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Pediatrike
12.07.2016 Temat e Diplomave të MS në Shkenca Infermierore