18
QER
2016

Shkencat teknike – Provimet finale – Pranverë 2016

ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERË 2016

 

BACHELOR

 

KODI LËNDA PEDAGOGU DITA ORA SALLA DATA ORA SALLA PEDAGOGU
LEKSIONE PROVIMI FINAL

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

CS 131 Hyrje ne Programim Roneda Mucaj H,M,P 11:00 – 12:00 C 101 28.06.2016 12:00-14:00 C 101, C 105 Roneda Mucaj
CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike Eva Cipi H, M  11:00-12:00 C102 28.06.2016 08:00-10:00 C 101, C 105 Eva Cipi
CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike Alba Qirjako H, P 15:00-16:00 C 101 28.06.2016 08:00-10:00 C 102, C 106 Alba Qirjako
CS 232 Programim ne JAVA Eljona Proko H,M 13:00-14:00 C 102 30.06.2016 08:00-10:00 C 102 Eljona Proko
CS 234 Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi Eljona Proko H,M 13:00-14:00 C 102 30.06.2016 08:00-10:00 C 102 Eljona Proko
CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave Roneda Mucaj R, E 08:00 – 09:30 C 106 04.07.2016 10:00-12:00 C 102 Roneda Mucaj
CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike Alma Bregaj H, M 08:00-09:30 C 102 27.06.2016 10:00-12:00 C 102 Alma Bregaj
CS 250 Sisteme Operative Dorina Mino R,E 15:30-17:00 C 105 22.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Dorina Mino
EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit Eduart Serdari R,E 12:30-14:00 C 306 27.06.2016 10:00-12:00 C 106 Eduart Serdari
CS 351 Aplikacione WEB Dezdemona Gjylapi H, P 13:00-14:30 C 303 21.06.2016 10:00-12:00 C 306 Dezdemona Gjylapi
CS 348 Arkitekture Kompjuteri Fjoralba Sota R, E 14:00-15:30 C 101 30.06.2016 08:00-10:00 C 101 Fjoralba Sota
CS 344 Sistemet te Menaxhimit te Informacionit Fjoralba Sota R, E 08:00 – 09:30 C 301 24.06.2016 10:00-12:00 C 306 Fjoralba Sota
CS 302 Kriptografi Besnik Memetaj R, E 10:00 – 11:30 C 302 21.06.2016 08:00-10:00 C 306 Besnik Memetaj
CS 346 Siguria e Sistemeve Kompjuterike Besnik Memetaj R,E 15:30-17:00 C 106 20.06.2016 10:00-12:00 C 306 Besnik Memetaj
CS 335 Projektimi i Nderfaqeve ne VB.net Alma Bregaj M, P 14:00-15:30 C 302 24.06.2016 08:00-10:00 C 306 Alma Bregaj
CS 349 Kompilatoret Qani Muka P 13:00-16:00 C 402 24.06.2016 12:00-14:00 C 306 Qani Muka
CS-E 130 TIK Roneda Mucaj H,M 12:00-13:00 C 404 28.06.2016 10:00-12:00 C 105 Roneda Mucaj
CST 130 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Fjoralba Sota H,M 10:00 – 11:00 C 101 28.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Fjoralba Sota
CS 343 Teoria e kompjutacionit Roneda Mucaj R,E 09:30-11:30 C 500 24.06.2016 10:00-12:00 C 303 Roneda Mucaj

DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË

BIO 160 Botanike e Pergjithshme Oresta Saliaj R,E 12:30 – 14:00 C 102 20.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Oresta Saliaj
BIO 161 Zoologji Invertebrore Denada Kasemi R,E 11:00 – 12:30 C 102 23.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Denada Kasemi
BIO 260 Sistematike e Bimeve Aurora Baka R,E 08:00 – 09:30 C 105 30.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Aurora Baka
BIO 261 Zoologji Vertebrore Hajdar Kicaj H,M 08:00 – 09:30 C411 04.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Hajdar Kicaj
BIO 264 Mikrobiologji Aurora Baka R,M 11:00 – 12:30 C 105 27.06.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Aurora Baka
BIO 271 Fitogjeografi Bledar Pepa E 09:30-11:00 C 105 22.06.2016 10:00-12:00 C 102 Bledar Pepa
BIO 370 Hidrobiologji Sajmir Beqiraj R 11:00-15:00 C 411 28.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411, C 306 Sajmir Beqiraj
BIO 367 Bioteknologji Blerta Laze E,P 09:30-11:00 C 407 04.07.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Blerta Laze
BIO 378 Etologji Ina Nasto H,M 10:00 – 11:00 C 401 01.07. 2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Ina Nasto
BIO 312 Gjenetike Blerta Laze H,M 11:00-12:30 C 407 22.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Blerta Laze

DEPARTAMENTI I KIMISË

KIM 144 Kimi Inorganike Marinela Muco R,E 11:00-13:00 C 103 04.07.2016 10:00-12:00 C103 Marinela Muco
KIM 349 Statistika ne Kimine Analitike Pranvera Lazo E 11:00 – 13:00 C 103 01.07.2016 10:00-12:00 C103 Pranvera Lazo
KIM 355 Analize Organike Elda Marku P 08:00 – 10:00 C 103 22.06.2016 10:00-12:00 C103 Elda Marku
KIM 348 Kimi Mjedisi Pranvera Lazo E 08:00 – 11:00 C 103 27.06.2016 10:00-12:00 C411 Pranvera Lazo
KIM 361 Kimia dhe Teknologjia Ushqimore Sonila Kane R,M 10:00-11:30 C 103 05.07.2016 10:00-12:00 C103 Sonila Kane

DEPARTAMENTI I FIZIKËS

FIZ 152 Fizike 2 Bilal Shkurtaj R,E 08:00-09:30 C 305 20.06.2016 08:00-10:00 C 305 Bilal Shkurtaj
FIZ 152 Fizike 2 Valbona Tahiri R,E 08:00-09:30 C 100 20.06.2016 08:00-10:00 C 101, C 105 Valbona Tahiri
FIZ-E 152 Fizike 2 Silvana Mico H,M,P 09:00-10:00 C 100 20.06.2016 08:00-10:00 C 102, C 106 Silvana Mico
FIZ 152 Fizike 2 Astrit Denaj R,E 11:00-12:30 C 100 20.06.2016 12:00-14:00 C 101, C 105 Astrit Denaj
FIZ 152 Fizike 2 Veledin Cako H,M,P 13:00-14:00 C 101 20.06.2016 12:00-14:00 C 102, C 106 Veledin Cako
FIZ 371 Fizike Moderne 1 Valbona Tahiri R,E 08:00-09:30 C 305 24.06.2016 10:00-12:00 C 403 Valbona Tahiri
FIZ 270 Valet Emili Caci R,E 09:00-10:00 C 403 21.06.2016 08:00-10:00 C 403 Emili Caci
FIZ 281 Elektromagnetizem Emili Caci R,E 13:00-14:30 C 403 21.06.2016 10:00-12:00 C 403 Emili Caci
FIZ  261 Mekanike Klasike Astrit Denaj R,E 13:00-14:30 C 405 23.06.2016 10:00-12:00 C 405 Astrit Denaj
FIZ 221 Termodinamike Astrit Denaj H,M 09:00-10:30 C 405 27.06.2016 09:00-11:00 C 405 Astrit Denaj

DEPARTAMENTI I INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJIVE DETARE

MEK 108 Vizatim Inxhinierik + CAD Harilla Rexho R,E,P 10:00-11:00 C 102 01.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Harilla Rexho
MEK 122 Mekanike Inxhinierike Luljeta Gusha H,M,P 11:00-12:00 C 105 06.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Luljeta Gusha
MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 Leonard Seitaj R,E 09:30 -11:00 C 100 21.06.2016 14:00-16:00 C 101 Leonard Seitaj
MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike Pellumb Cacaj H,M,P 09:00-10:00 C 105 24.06.2016 10:00-12:00 C 100 Pellumb Cacaj
MEK 261 Mekanike e Materialeve Mira Shehu P 13:00-16:00 C 106 01.07.2016 14:00-16:00 C 101 Mira Shehu, Harrilla Rexho
ECN 281 Bazat e Ekonomiksit Edlira Aliaj H,M,P 10:00-11:00 C 106 28.06.2016 11:00-14:00 C 106 Edlira Aliaj
NAV 210 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes Kristofor Lapa R,E 08:00-09:00 C 203 04.07.2016 10:00-12:00 C 203 Kristofor Lapa
MEK 372 Teknologjia e Materialeve Luljeta Gusha R,E 09:30 -11:00 C 202 22.06.2016 10:00-12:00 C 106 Luljeta Gusha
MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne Inxhinierine Mekanike Djana Ilia R,E 08:00-09:30 C 202 04.07.2016 10:00-12:00 C 407 Djana Ilia
MEK 386 Projektimi i Sistemeve Mekanike Djana Ilia H,M 08:00-09:00 C 203 27.06.2016 10:00-12:00 C 105 Djana Ilia
NAV 330 Sistemet Energjitike Detare Harilla Rexho R,E 09:00-10:00 C 203 24.06.2016 10:00-12:00 C 203 Harilla Rexho
NAV 335 Impiantet e Levizjes se Anijes Harilla Rexho H,M 13:00-14:00 C 203 28.06.2016 10:00-12:00 C 203 Harilla Rexho
NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije Djana Ilia R,E 10:00-11:00 C 203 04.07.2016 08:00-10:00 C 202 Djana Ilia
NAV 370 Projektim Anije Blenard Xhaferaj R,P 08:00-09:00 C 407 21.06.2016 10:00-12:00 C 203 Blenard Xhaferaj

INXHINIERI ELEKTRIKE

EGR 120 Grafike Inxhinierike Oriana Halla R,E 09:30-11:00 C 402 30.06.2016 10:00-12:00 C 102 Oriana Halla
EE 232 Elektroteknike Alketa Hasanaj R,E 09:30-11:00 C 301 28.06.2016 12:00-14:00 C 102 Alketa Hasanaj
EGR 240 Elektronike Analoge Dritan Spahiu P 10:00-13:00 C 301 22.06.2016 12:00-14:00 C 102 Dritan Spahiu
EE 231 Elektronike Industriale Alketa Hasanaj H,M 10:00-12:00 C 301 24.06.2016 10:00-12:00 C 106 Alketa Hasanaj
EE 348 Bazat e Automatikes 2 Eduart Serdari H,M 12:30-14:00 C 106 04.07.2016 10:00-12:00 C 106 Eduart Serdari
EE 350 Automatet Logjik te Programueshem Anila Ismailaj R,E 09:30-11:00 C 106 22.06.2016 12:00-14:00 C 101 Anila Ismailaj
EE 337 Matje Elektrike Anila Ismailaj R,E 11:00-12:30 C 106 27.06.2016 12:00-14:00 C 101 Anila Ismailaj
EE 240 Sisteme dhe Sinjale Miranda Halili R,E 11:00-12:30 C 101 04.07.2016 12:00-14:00 C 101, C 105 Miranda Halili
EE 370 Teknike Sigurimi Miranda Halili H,M 09:00-10:00 C 106 30.06.2016 12:00-14:00 C 101 Miranda Halili
EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit Eduart Serdari R,E 12:30-14:00 C 306 27.06.2016 10:00-12:00 C 106 Eduart Serdari
MEK 251 Termodinamike e Aplikuar Pellumb Cacaj H,M 12:00-13:00 C 301 01.07.2016 10:00-12:00 C 106 Pellumb Cacaj

DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS

MAT 155 Kalkulus 2 Anila Duka H,M,P 12:00-13:00 C 101 24.06.2016 14:00-16:00 C 101,  C 100 Anila Duka
MAT-E 155 Analize Matematike 2 Borana Loshi H,M,P 08:00-09:00 C 100 24.06.2016 14:00-16:00 C 102, C 106, C 105 Borana Loshi
MAT 155 Kalkulus 2 Miftar Ramosaco R,E 12:30-14:00 C 100 24.06.2016 12:00-14:00 C 105 Miftar Ramosaco
MAT 155 Kalkulus 2 Ndricim Sadikaj R,E 12:30-14:00 C 101 24.06.2016 12:00-14:00 C 102,C 101, C 106 Ndricim Sadikaj
MAT 175 Algjeber Lineare Borana Loshi H, M, P 12:00 – 13:00 C 102 04.07.2016 08:00-10:00 C 101, C 105 Borana Loshi
MAT 175 Algjeber Lineare Elda Lamce H,M,P  12:00 – 13:00 C 100 04.07.2016 08:00-10:00 C 100, C 102 Elda Lamce
MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 Leonard Seitaj R,E 09:30 -11:00 C 100 21.06.2016 14:00-16:00 C 101 Leonard Seitaj
MAT 290 Topologji Arben Baushi H,M,P 09:00-10:00 C 407 27.06.2016 12:00-14:00 C 102 Arben Baushi
MAT 270 Algjeber Abstrakte 1 Morena Breshanaj H,M,P 10:00-11:00 C 407 01.07.2016 10:00-12:00 C 105 Morena Breshanaj
MAT 251 Analize Reale 2 Elda Lamce R,E 11:00-12:30 C 404 04.07.2016 12:00-14:00 C 106 Elda Lamce
MAT 371 Algjeber Abstrakte 3 Orgest Zaka H,M 08:00-09:30 C 202 04.07.2016 10:00-12:00 C 202 Orgest Zaka
MAT 330 Analize Komplekse Anila Duka R,E 08:00-09:30 C 404 30.06.2016 10:00-12:00 C 202 Anila Duka
MAT 361 Analize Numerike Arjola Sinani H,M 09:30 -11:00 C 202 28.06.2016 12:00-14:00 C 202 Arjola Sinani
MTH 340 Modeli i te Ardhurave Fikse Fjona Zeneli H,M 13:00-14:30 A 203 29.06.2016 10:00-12:00 C 202 Fjona Zeneli

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE

DET 121 Hartografi Lundrimore Agron Dukaj R,E 08:00-09:30 C 204 06.07.2016 10:00-12:00 C 105 Agron Dukaj
DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije Suard Alizoti H,M 08:00 – 09:30 C 204 01.07.2016 08:00-10:00 C 203 Suard Alizoti
DET 221 Drejtim Anije Gjergji Toska H,M 09:30 – 11:00 C 204 20.06.2016 10:00-12:00 C 203 Gjergji Toska
DET 321 Menaxhim Anije Agron Dukaj H,M 08:00 – 09:30 C 205 21.06.2016 10:00-12:00 C 202 Agron Dukaj
DET 322 E drejta Detare Ermal Xhelilaj H,M 09:30 – 11:00 C 205 04.07.2016 10:00-12:00 C 202 Ermal Xhelilaj
DET 325 Praktike Lundrimore Suard Alizoti SH 08:00 – 14:00 C 205 24.06.2016 08:00-10:00 C 203 Suard Alizoti
DET 223 Aparatura Navigacionale Gjergji Toska H,M 13:00-14:30 C 204 04.07.2016 10:00-12:00 C 204 Gjergji Toska
DET 324 Menaxhimi dhe Teknika Peshkimi Shkelqim Sinanaj E 12:00-15:00 C 205 21.07.2016 10:00-12:00 C 204 Shkelqim Sinanaj
NAV 223 Teori Anije Blenard Xhaferaj R,E 09:30 – 11:00 C 204 24.06.2016 10:00-12:00 C202 Blenard Xhaferaj
BIO 210 Biologji detare Sajmir Beqiraj R 11;00-15:00 C 411 28.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411, C 306 Sajmir Beqiraj
BIO 320 Hiktiologji Hajdar Kicaj H,M 08:00-10:00 04.07.2016 10:00-12:00 C 101, C 105 Hajdar Kicaj

GJUHË E HUAJ

ENGT 132 Anglisht 2 Erida Prifti H,M 15:00-16:00 C 202 01.07.2016 12:00-14:00 C 102, C 106 Erida Prifti
ENGT 131 Anglisht 1 Silvana Kalemaj H,M 14:30- 15:30 C 100 01.07.2016 12:00-14:00 C 105 Silvana Kalemaj
ENG-E 132 Anglisht 2 Ledina Merkaj H,M 10:00-11:00 C 100 28.06.2016 14:00-16:00 C 101, C 105 Ledina Merkaj
ENGT 131 Anglisht 1 Evis Cela H,M 13:00- 14:30 C 100 01.07. 2016 10:00-12:00 C 101, C 102 Evis Cela

 


ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERE 2016

 

MASTER

 

KODI LËNDA PEDAGOGU LEKSIONE PROVIMI FINAL PEDAGOGU
DITA ORA SALLA DATA ORA SALLA

MP MËSUESI NË ARSIMIN E MESËM NË BIOLOGJI ME PROFIL MINOR NË KIMI

BIO 476 Metodika e mesimdhënies në Biologji Denada Kasëmi M 11:00-14:00 C 411 08.07.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Denada Kasëmi
KIM 476 Metodika e mësimdhënies në Kimi Flora Qarri R 11:00-13:00 C401 13.07.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Flora Qarri
KIM 480 Kimi Mjedisi Elda Marku P 13:00-15:00 C 411 27.06.2016 10:00-12:00 C 401, C 411 Elda Marku
BIO 455 Higjiena dhe Shendeti Blerta laze E 11:00-13:00 C407 04.07.2016 12:00-14:00 C 401, C 411 Blerta laze

MP MËSUESI NË ARSIMIN E MESËM NË LËNDËN INFORMATIKË

CS 421 Didaktika e Informatikes Dezdemona Gjylapi R 09:30-11:00 C 105 08.07.2016 12:00-14:00 C 101 Dezdemona Gjylapi
CN 408 Metoda per zgjidhjen e problemeve shkencore Dezdemona Gjylapi R,E 14:00-15:30 C 402 01.07.2016 12:00-14:00 C 101 Dezdemona Gjylapi
CS 461 Didaktika e Programacionit Eljona Proko R,E 08:00-09:30 C 402 04.07.2016 12:00-14:00 C 102 Eljona Proko
EDUT 460 Kerkimi ne Edukim Aranit Gjipali M 10:00-13:00 B 104 27.06.2016 12:00-14:00 B 101 Aranit Gjipali

MS NË SHKENCA KOMPJUTERIKE

CS 454 Sisteme Menaxhimi te Bazave te te Dhenave Alketa Hyso H,M 13:00-14:30 C 402 08.07.2016 12:00-14:00 C 306 Alketa Hyso
CN 408 Metoda per zgjidhjen e problemeve shkencore Dezdemona Gjylapi R,E 14:00-15:30 C 402 01.07.2016 12:00-14:00 C 101 Dezdemona Gjylapi
MAT 433 Metoda Numerike Aranit Peci H 16:00-20:00 C 302 27.06.2016 08:00-10:00 C 101 Aranit Peci
CS 450 Sisteme Operative Alketa Hyso P 09:00-12:00 C 402 04.07.2016 12:00-14:00 C 306 Alketa Hyso
CN 508 Struktura te Avancuara te te Dhenave Eljona Proko P 08:00-11:00 C 306/ 28.06.2016 12:00-14:00 C 306 Eljona Proko

MP NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËT MATEMATIKË-FIZIKË

SHK 460 Metodat e Hulumtimit Shkencor Jorgo Mandili M,P 13:00-14:30 C 403 04.07.2016 09:00-11:00 C 403 Jorgo Mandili
FIZ 465 Plotesime ne Fizike Emili Çaçi R,E 11:00-12:30 C 403 27.06.2016 09:00-11:00 C 403 Emili Çaçi
FIZ 476 Metodat e mesimdhenies ne Fizike Silvana Mico H,E 14:30-16:00 C 403 30.06.2016 09:00-11:00 C 403 Silvana Mico

MP I MËSUESISË PËR ARSIMIN E MESËM NË LËNDËN MATEMATIKË

MAT 475 Teknika te Zgjidhjes se Problemeve Leonard Bezati E 14:00-17:00 C 404 08.07.2016 10:00-12:00 C 101 Leonard Bezati
MAT 480 Historia e Mendimit te Matematikes Arben Baushi H 14:00-16:00 C 404 01.07.2016 10:00-12:00 C 202 Arben Baushi
MAT 451 Algjebra 1 Orgest Zaka R 14:00-18:00 C 105 04.07.2016 12:00-14:00 C 203 Orgest Zaka
MAT 433 Metoda Numerike Arianit Peci H 16:00-20:00 C 402 27.06.2016 08:00-10:00 C 101 Aranit Peci

MP NË OPERACIONE INDUSTRIALE NAVALE

NAV 450 Menaxhim Projekti Industrial Amalia Cipi H 14:00-17:00 C 201 27.06.2016 16:00-18:00 C 106 Amalia Cipi
NAV 465 Teknologji te Avancuara Industriale Miranda Vidhaj M 15:00-17:00 C 203 04.07.2016 16:00-18:00 C 106 Miranda Vidhaj
NAV 480 Praktike Profesionale Pellumb Cacaj E 16:00-20:00 C 203 30.06.2016 16:00-18:00 C 106 Pellumb Cacaj
DET 440 Operacione dhe Menaxhim Portual Shkelqim Sinanaj R,E 14:00-16:00 C 204 07.07.2016 14:00-16:00 C 105 Shkelqim Sinanaj
MP STUDIME TË AVANCUARA DETARE
DET 440 Operacione dhe Menaxhim Portual Shkelqim Sinanaj R,E 14:00-16:00 C 204 07.07.2016 14:00-16:00 C 105 Shkelqim Sinanaj
DET 450 Administrimi i Ndotjeve Detare Shkelqim Sinanaj H,M 14:00-16:00 C 205 01.07.2016 14:00-16:00 C 105 Shkelqim Sinanaj
DET 460 Politika dhe Administrata Detare Ermal Xhelilaj H,M 16:00-17:30 C 205 27.06.2016 14:00-16:00 C 105 Ermal Xhelilaj
                                                                                                      MS NË MËSIMDHËNIEN E  KIMISË  PËR ARSIMIN E MESËM  TË LARTË
KIM 575 Metoda të avancuara të kërkimit sasior dhe cilësor Flora Qarri E 11:00 – 14:00 C 304 13.07.2016 12:00-14:00 C 304 Flora Qarri
KIM 590 Praktikë mësimore Flora Qarri & Sonila Kane E 10:00 – 11:00 C 304 10.07.2016 10:00-12:00 C 304 Sonila Kane