15
QER
2016

Shkencat Humane – Provimet Finale – Pranverë 2016

DEPARTAMENTI I DREJTËSISË
ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERË 2016 Bachelor
KODI LËNDA DATA ORA SALLA Pedagogu
DRE 141 E drejte kushtetuese (Gr.1) 04.07.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307 K. Mone
A. Haxhiraj
S. Mecaj
DRE141 E drejte kushtetuese (Gr.2) 04.07.2016 11:30 – 13:30 B 305,B 307 A. Llano
B. Halilaj
O. Hoxhaj
DRE 131 E drejte civile (Gr.1) 20.06.2016 08:00 – 10:00 B 305, B 307 J. Zyberaj
V. Alikaj
B. Halilaj
DRE 131 E drejte civile (Gr.2) 20.06.2016 11:00 – 13:00 B 305, B 307 E. Ikonomi
V. Alikaj
J. Zyberaj
CHS 131 Teknologji informacioni 01.07.2016 11:00 – 13:00 B 307 Brikena
Naimi
DRE 127 Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.1)  28.06.2016 09:00 – 11:00 B 305,B 307 J. Mehmetaj
E. Mecaj
I. Kanaj
DRE 127 Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.2) 28.06.2016 11:30 – 13:30 B 305, B 307 U. Veizaj
A. Haxhiraj
S. Mecaj
DRE 245 E drejte administrative (Gr.1) 29.06.2016 09:00-11:00 B 305, B 307 E. Hoxha
L. Tozaj
B. Muka
DRE 245 E drejte administrative (Gr.2) 29.06.2016 11:00-13:00 B 305, B 307 L. Tozaj
B. Muka
E. Hoxha
DRE 212 E drejte penale 2 (Gr.1) 24.06.2016 11:00 – 13:00 B 305, B 307 L. Danaj
E. Mecaj
E. Bacaj
DRE 212 E drejte penale 2 (Gr.2) 24.06.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307 E. Bacaj
L. Danaj
K. Mone
DRE 241 E Drejte Pune (Gr.1) 21.06.2016 11:00 – 13:00 B 305, B 307 V. Alikaj
J. Zyberaj
E. Ikonomi
DRE 241 E Drejte Pune (Gr.2) 21.06.2016 13:00 – 15:00 B 305, B 307 V. Alikaj
J. Zyberaj
O. Hoxhaj
DRE 261 Pronesi intelektuale 04.07.2016 14:00 – 16:00 B 305,B 307 E. Ikonomi
V. Alikaj
J. Zyberaj
DRE 262 Filozofi e se drejtes 04.07.2016 14:00 – 16:00 B 305,B 307 M. Shehu
A. Llano
B. Halilaj
DRE 375 Kriminalistike 25.06.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307 I. Mandro
DRE 375 Te drejtat e njeriut 30.06.2016 10:00 – 12:00 B 305, B 307, B 308 E. Hitaj
E. Mecaj
E. Mocka
DRE 335 Te drejtat e njeriut 30.06.2016 12:00 – 14:00 B 305, B 307, B 308 A. Haxhiraj
K. Mone
A. Prifti
DRE 385 E drejte nderkombetare publike 21.06.2016 09:00 – 11:00 B 305, B 307, B 308 E. Mocka
M. Shehu
J. Mehmetaj
Provimet finale, Pranvere 2016
PART – TIME
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 231 E drejtë familjare 25.06.2016 09:00-11:00 B 307 J. Zyberaj (V. Alikaj)
DRE 225 Te drejtat baze 26.06.2016 11:00-13:00 B 307 O. Hoxhaj (B. Halilaj)
DRE 376 E drejte europiane 02.07.2016 09:00-11:00 B 307 S. Bana (B. Halilaj)
BACHELOR GJUHE SHQIPE DHE LETERSI
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
Alb 131 Fonetikë E Drejtshkrim 22.06.2016 09.00 – 11. 00,11.30 – 13.30 B 404 Artan Xhaferaj,G. Elezi
Alb 163 Letersi Botërore I 28.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Roland Zisi,A. Haluci, E. Çerkezi
Alb 155 Hyrje Në Shkencën Per Letërsinë 04.07.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Ermir Xhindi,M. Meminaj, A. Haluci
Engh 132 Gjuhë E Huaj Ii 01.07.2016 09.00 – 11. 00 B 404 Veneranda Hajrulla
Eng H132 Gjuhë E Huaj Ii 01.07.2016 09.00 – 11. 00 B 401 Adriatik Malaj
Alb 268 Sintaksë E Shqipes 24.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Vilma Bello,E. Hudhëra, G.Elezi
Alb 281 Foklor Shqiptar 29.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Bardhosh Gaçe,E. Çerkezi, M. Meminaj
Alb 230 Stilistike E Pragmatike 04.07.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Gladiola Elezi,L. Skëndaj, A. Xhaferaj
Alb 236 Histori E Gjuhës Standarde 21.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401 Evis Hudhëra,Vilma Bello
Alb 225 Sociolinguistikë 21.06.2016 09.00 – 11. 00 B 404 Migena Balla,Artan Xhaferaj
Alb 365 Letërsi Botërore Iii 23.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Mariglena Meminaj,E. Xhindi, A. Haluci
Alb 336 Letërsi Shqipe Iii 27.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401, 404 Etjona Hoxha,A. Haluci, M. Meminaj
Alb 357 Hist E Kritikës Let Dhe E Hist.  E Letërsise  Shqipe 20.06.2016 09.00 – 11. 00 B 401 Edlira Çerkezi,M. Meminaj
Alb 320 Estetikë 20.06.2016 09.00 – 11. 00 B 404 Alta Haluci,Ermir Xhindi
GJUHË  ANGLEZE
Kodi Lënda Data Orari Salla Pedagogu
ENG 151 Gramatikë angleze 21.06.2016 9.00-11.00 B 409 Z.Alimemaj,K.Hyso
ENG  193 Fonologji  angleze 29.06.2016 9.00-11.00 B 409 E.Celo, A. Panajoti
ITA 132 GjuhëItaliane 2 24.06.2016 9.00-11.00 B 409 F.Cukani,F. Londo
CSH 100 Shkenca kompjuterike 02.07.2016 9.00-11.00 B 409 B. Mehmetaj
ENG 264 Stilistikë 23.06.2016 9.00-11.00 B 409 S. Kalemi,L.Merkaj
ENG 282 Letërsi Angleze 30.06.2016 9.00-11.00 B 409 A.Panajoti,E.Hodaj
ENG 265 Histori e gj. Angleze 20.06.2016 9.00-11.00 B 409 L. Merkaj, D.Klosi
ENG 260 Kulture anglofone 04.07.2016 11.00-13.00 B 409 M.Harizaj, I.Kanani
ENG 356 Gjuhësi e përgjith. 28.06.2016 9.00-11.00 B 409 B. Toska,S.Kalemi
ENG 376 Teknika te përkthim. 22.06.2016 9.00-11.00 B 409 I.Kanani, L. Merkaj
ENG 341 Metodikë e gj. Ang. 04.07.2016 9.00-11.00 B 409 M.Harizaj,K.Hyso
ENG 398 Teza e diplomës 13.07.2016 9
GJUHË ITALIANE
ITA 193 Fonologji e gj. italiane 20.06.2016 9.00-11.00 B 103 M.Gjoleka,E.Mustafaraj
ITA 151 Gramatikë e gj. italiane 28.06.2016 9.00-11.00 B 103 E.Mustafaraj,B.Isufi
FRE 132 Gjuhëfrënge 2 01.07.2016 9.00-11.00 B 103 V.Xhelili, A.Gjika
ITA 241 Semantikë e gj.italiane 21.06.2016 9.00-11.00 B 103 E.Mustafaraj,B.Isufi
ITA 282 Letërsi  italiane 29.06.2016 9.00-11.00 B 103 B. Isufaj, G.Zaka
ITA 265 Historia e Italisë 05.07.2016 9.00-11.00 B 103 A.Mottola, M. Gjoleka
ITA 260 Kulturë italiane 04.07.2016 9.00-11.00 B 103 A.Mottola, M. Gjoleka
ITA 356 Gjuhësi e përgjithsh. 27.06.2016 9.00-11.00 B 103 M.Gjoleka, E. Naqo
ITA 376 Përkthim 22.06.2016 9.00-11.00 B 101 G.Zaka, B.Isufi
ITA 341 Metodikë e gjuhësitaliane 30.06.2016 9.00-11.00 B 101 E.Naqo, E.Mustafaraj
ITA 398 Teza e diplomës 13.07.2016 9
EDUKIM
kodi Emertimi Pedagoget Data/ora Salla
PS 118 Tipet e handikapit A.Zhapa .G.Lepuri 21.06.  8-10 B104
Eng 131 Gjuhe e huaj D.Klosi.L.Malaj 25.06.10-12 B104
EDU 150 Edukateqytetare E.RexhajB.Xhelaj 29.06.08-10 B104
EDU 135 Edukimartistik D.Shehu.Q.Balla 04.07.  08-10 B402
EDU 155 Letersi per femije R.Alimerko.  I.Lamaj 22.0610-12 B109
ENG 131h Gjuhe e huaj AnilaHima .L.Merkaj 27.06   08-10 B109
ALB149 GJuheshqipe 2 L.Skendaj. R.Alimerko 30.068-10 B109
CSH 130 Teknologjiinformacioni. B.Mehmetaj.Q.Balla 04.07    8-10 B111
PS 115 Handikapimendor E.AvdulajA.Zhapa 24.06    8-10 B110
PS 116 Problemeteshikimit G.LepuriE.Daliaj 27.06    8-10 B110
GEO 150 Gjeologji E.Laci 21.06 8-10 B308
Geo 151 Gjeomorfologjia E.Laci. 24.068-10 B308
Ark156 Kulturailire e Bronx hekurit A.TrushajE.Sina 27.06    10-11 B308
Ark 157 Kulturaqytetareilire E.Sina. A.Trushaj 30.0608-10 B308
Eng131h Gjuhe e huaj LavdoshMalaj. Z.Alimema 04.07    10-12 B101
Edu 233 Psikologjiedukimi A.GjipaliI.Lamaj 22.0608-10 B108
Edu 233 Psikologjiedukimi L.Hajnaj .P.Taraj 22.0608-10 B105
Hum 250 Historikombetare E.Billa .A.Gjipali 27.0608-10 B108
Edu 240 Edukimmuzikor Qani.Balla.D.Shehu 30.0609-11 B402
Edu 265(z) Psikologjisociale IlvaLamaj.A.Gjipali 24.0610-12 B105
Edu235(z) Psikologjiloje I.Alimerko.L.Hajnaj 24.0608-10 B109
Edu 231 Metodologji e mesimdhenies P.Taraj .A.Gjipali 02.078-10 B108
Edu 225 Pedagogji P.Taraj .A.Gjipali 04.07     8-10 B108
Edu 230 Psikologjizhvillimi E.Daliaj .G.Lepuri 26.0610-12 B109
MAT 234 Matematike 2 M.Ramosaco. A.Gjipali 06.07     8-10 B105
His 222 Histori e re e shqiperise E.RexhaE.Billa 04.078-10 B111
His 245 Histori e ballkanit E.BillaB.Xhelaj 30.06     8-10 B111
Geo 222 Gjeografifizike e shqip F.shkurti .E.Laci 01.07    10-12 B111
Geo 223 Gjeografiekonomike E.LaciF.Shkurti 20.06    8-10 B308
Geo 217 Gjeografi e popullsise E.LaciF.Shkurti 24.068-10 B308
Ps 323 Mardhenietprinderprofesioniste A.ZhapaI.Lamaj 23.06    08-10 B111
HIS 368 Historimoderne E.BillaE.Laci 21.06 08-10 B 104
GEO 325 Njohuri per gjeografineturistike F.Shkurti. E.Laci 30.06    08-10 B108
GEO 326 Gjeografimjedisi E.Laci,  F.Shkurti 25.06    08-10 B 104
Edu 335 Higjiene B.Pepa.D.Kasemi 25 .06    08-10 C 101
BIO 341 Biologji D.Kasemi 22. 06 08-10 C101
FIZ 311 Njohurifizike A.Dena .S.Mico 30.06     08-10 C 403
KIM 311 Njohuri ne kimi P.Kotori .M.Muco 01.07     08-10 C403
MASTER SHKENCOR
KODI LENDA PEDAGOGU ORARI DATA SALLA
DRE 520   E DREJTE NDERKOMBETARE PRIVATE Dr. Ilir Kanaj (K. Mone) 17:00-19:00 04.07.2016 B 307
DRE 515  MBROJTJA E TE DREJTAVE TE NJERIUT NE NIVEL NDERKOMBETAR Dr. Erjon Hitaj (E. Mecaj) 17:00-19:00 27.06.2016 B 307
DRE 514 E DREJTE NDERKOMBETARE HUMANITARE Msc. Stela Mecaj (M. Shehu) 17:00-19:00 23.06.2016 B 307
DRE 512  GJEOPOLITIKE Dr. Nikolin Hasani (S. Bana) 17:00-19:00 20.06.2016 B 307
MASTER PROFESIONAL SHKENCA ADMINISTRATIVE
KODI LENDA PEDAGOGU ORARI DATA SALLA
DRE 411  POLITIKAT PUBLIKE DHE QEVERISJE LOKALE Dr. Sokol Bana (O. Hoxhaj) 17:00-19:00 21.06.2016 B 305
DRE 410  LEGJISLACION MBI PASURITË E PALUAJTSHME Msc. Loreta Tozaj (E. Hoxha) 17:00-19:00 24.06.2016 B 305
DRE 404  E DREJTE FINANCIARE Msc. Ulvin Veizaj (A. Prifti) 17:00-19:00 29.06.2016 B 305
DRE 409  E DREJTE TREGTARE Msc. Belinda Halilaj (M. Shehu) 17:00-19:00 04.07.2016 B 305
MASTER PROFESIONAL E DREJTE PENALE
KODI LENDA PEDAGOGU ORARI DATA SALLA
DRE 433  E drejte Penale e avancuar (pjesa e pergjithshme) Dr. Aleks Prifti (E. Bacaj) 15:00-17:00 04.07.2016 B 308
DRE 434  E drejte Penale e avancuar ( pjesa e posaçme) Msc. Besjana Muka (I. Kanaj) 15:00-17:00 20.06.2016 B 308
DRE 435  E drejte Proceduriale e Avancuar Dr. Lorenc Danaj (E. Mecaj) 15:00-17:00 30.06.2016 B 308
DRE 448  Politikat europiane te sigurise Msc. Aljona Laska/ Dr. Sokol Bana 15:00-17:00 28.06.2016 B 308
“Master i Shkencave në Mësimdhënien e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë
KODI KURSI LEKTOR NE KOMISION DATA ORA
ALB 501 METODIKË E MËSIMDHËNIES SË GJUHËS SHQIPE MIGENA BALLA VILMA BELLO 02.07.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 507 GJUHËSI E PËRGJITHSHME NEXHIP MËRKURI LEKA SKËNDAJ 11.06.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 516 METODOLOGJI TË MËSIMDHËNIES PETRIT TARAJ 27.06.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 502 METODIKË E MËSIMDHËNIES SË LETËRSISË EDLIRA ÇERKEZI ERMIR XHINDI 22.06.2016 09.00 – 11. 00,B 301
ALB 503 INTERPRETIM I TEKSTEVE LETRARE ERMIR XHINDI EDLIRA ÇERKEZI 06.07.2016 09.00 – 11. 00,B 301
MASTER PROFESIONAL, GJUHA ANGLEZE
Kodi Lënda Pedagogu Data Orari Salla
ENG 470 Kërkimi në edukim ArmelaPanajoti, L. Merkaj 29.06.2016 15.00-17.00 B 409
ITA 432 Gjuhë italiane B.Isufi, F. Londo 20.06.2016 15.00-17.00 B 409
ITA 454 Kulturë italiane Angela Mottola, M.Gjoleka 04.07.2016 11.00-13.00 B 409
ITA 455 Didaktikë e gj. italiane ElionaNaqo, F.Londo 24.06.2016 15.00-17.00 B 409
ENG 450 Psikolinguistikë William Martin, I. Kanani 05-07.07.2016 15.00-17.00 B 409
ENG 499 Teza e diplomës 14.07.2016 9
MASTER PROFESIONAL, GJUHA ITALIANE
Kodi Lënda Pedagogu Data Orari Salla
ITA 450 Psikolinguistikë Meri Gjoleka, E. Mustafaraj 27.06.2016 15.00-17.00 B 412
ITA 470 Kërkimi në edukim Frosina Londo, E. Naqo 20.06.2016 15.00-17.00 B 412
FRE 432 Gjuhëfrënge Vladimir Xhelili, A.Gjika 29.06.2016 15.00-17.00 B 412
FRE 454 Kulturëfrënge Adriana Gjika, V.Xhelili 04.07.2016 15.00-17.00 B  412
FRE 455 Didaktikë e gj. FRE Adriana Gjika, V.Xhelili 23.06.2016 15.00-17.00 B  412
CSE 446 Komunikimdheteknologji e informacionit në edukim Eva Cipi 1.07.2016 15.00-17.00 B 409
ITA 499 Teza e diplomës 14.07.2016 9
Viti I pare MP ne CiklinFillor….
EDU440 Edukimi i te drejtave te njeriut ne shkolle B109 21.06    14-16 BlerinaXhelaj.A.Trushaj
EDU 470  Kerkim shkencor ne shkencat e edukimit B 111 25.06     14-16 E.DervishaliajA.Gjipali
ALB 501(z) ALB 501 Mesimdhenia e gjuhesdheletersise B110 29.06      14-16 R.Alimerko. I.Lamaj
EDU 425(z) EDU425 Mesimdhenia e historisedhegjeografise  B.111 29.06.    14-16 F.Shkurti/E.Rexhaj
Vitiipare MSC ne Pedagogjine e specializuarsociale
PS 440 Aftesia e kufizuar mendore B105 24.0614-16 E.Avdulaj.G.Lepuri
 PS 450 Menaxhimdhevleresiminstitucionesharsimore B 104 28.06   14-16 I.AlimerkoA.Gjipali
PS 510 PS 510Edukim I hershem B 111 20 .0714-16 G.Lepuri .A.Zhapa
Viti I Dyte MSC ne EDUKIM
EDU540 Gjuhe e huaj B 104 25.06   14-16 Z.Alimema. A.Malaj
ALB 460 ShkrimAkademik B 104   21.06   09-11 M.Balla. A.Gipali
Viti I dyte MSC ne Pedagogjine e specializuarsociale
PS 530 Integrimi ipersonave me aftesitekufizuar B 109 22.06  . 14-16 ,A.Zhapa .G.Lepuri