04
SHK
2016

Provimet Vjeshtë 2015 – FSHT- Bachelor dhe Master

KODI LENDA PEDAGOGU LEKSIONE PROVIM FINAL VJESHTE 2015
DITA Ora Salla DATA Ora Salla
DEPARTAMENTI ISHKENCAVE KOMPJUTERIKE
CS 131 Hyrje ne Programim Dezdemona Gjylapi H, M, P 11:00-12:00 C100 18.02.2016 08:00-10:00 C 101, C 105
CS 131 Hyrje ne Programim Dezdemona Gjylapi R,E 08:00-09:30 C 101 18.02.2016 08:00-10:00 C 102, C 106
CS 231 Programim ne C++ Eljona Proko R, E 09:30-11:00 C 100 19.02.2016 12:00-14:00 C 101
CS 240 Struktura te Dhenash dhe Algoritmike Dorina Mino R, E 08:00-09:30 C 100 09.02.2016 10:00-12:00 C 102
CS 251 Programim Web Alma Bregaj H, M 09:00-10:00 C 100 24.02.2016 10:00-12:00 C 102
CS 246 Telekomunikacion Fjoralba Sota R, E 10:00-11:00 C 306 24.02.2016 10:00-12:00 C 105
CS 345 Baza te Dhenash Alketa Hyso R, E 09:30-11:00 C 101 10.02.2016 12:00-14:00 C 101, C 105
CS 370 Hyrje ne Inteligjence Roneda Mucaj H, M, P 08:00-09:00 C 100 15.02.2016 10:00-12:00 C 101, C 105
CS 337 Projektimi i Softuereve Besnik Memetaj R, E 15:30-17:00 C 101 22.02.2016 10:00-12:00 C 101
CS 322 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive Besnik Memetaj H, M 14:00-15:00 C 106 17.02.2016 10:00-12:00 C 102
CS 378 Inxhinieria e Softuerit Besnik Memetaj R, E 15:30-17:00 C 402 22.02.2016 10:00-12:00 C 105
CS-E 131 Hyrje ne Programim Fjoralba Sota H,M,P 13:00-14:00 C 101 10.02.2016 10:00-12:00 C 102, C 106
DEPARTAMENTI I MATEMATIKES
MAT 154 Kalkulus 1 Arjola Sinani H,M,P 08:00-09:00 C 102 13.02.2016 08:00-10:00 C 101, C 102
MAT-E 154 Analize Matematike 1 Anila Duka R,E 14:00 – 15:30 C 100 13.02.2016 08:00-10:00 C 100, C 105, C 106
MAT 154 Kalkulus 1 Anila Duka H, M,P 15:00-16:00 C 100 13.02.2016 10:00-12:00 C 102, C 106
MAT 154 Kalkulus 1 Elda Lamce R,E 12:30-14:00 C 100 13.02.2016 12:00-14:00 C 101, C 105
MAT 154 Kalkulus 1 Morena Breshanaj R,E 12:30-14:00 C 101 13.02.2016 12:00-14:00 C 102, C 106
MAT 226 Probabilitet dhe Statistike Miftar Ramosaco H, M, P 13:00:14:00 C102 15.02.2016 08:00-10:00 C 101, C 105
MAT 175 Algjeber Lineare Artion Kashuri H,M,P 08:00-09:00 C 301 17.02.2016 08:00-10:00 C 102, C 106
MAT 170 Gjeometri Orgest Zaka H 09:00-10:00 C 203 09.02.2016 10:00-12:00 C 404, C 407
MAT 263 Matematike Diskrete Morena Breshanaj R,E 14:00- 15:30 C 404 09.02.2016 10:00-12:00 C 306
MAT 250 Analize Reale 1 Ermal Feleqi H,M,P 12:00-13:00 C 404 19.02.2016 10:00-12:00 C 306
MAT 254 Kalkulus 3 Arben Baushi R, E 12:00-13:00 C 106 24.02.2016 12:00-14:00 C 102, C 105
MAT 370 Algjeber Abstrakte 2 Orgest Zaka H,R,M 12:00 – 13:00 C 203 08.02.2016 10:00-12:00 C 306
MAT 375 Ekuacione Diferenciale 2 Artion Kashuri H, M, P 13:00-14:00 C 202 12.02.2016 10:00-12:00 C 306
MAT 387 Hyrje ne Teori Numrash Arben Baushi E 08:00-10:00 C 203 19.02.2016 12:00-14:00 C 303
MAT 340 Kombinatorike Orgest Zaka R,M 09:00-10:00 C 203 24.02.2016 10:00-12:00 C 306
MAT 390 Teori Kodesh Orgest Zaka  P 11:00-13:00 C 407 15.02.2016 10:00-12:00 C 306
MTH 322 Llogaritje dhe Simulime ne Finance Fjona Zeneli H,M 14:00-15:30 C 203 11.02.2016 10:00-12:00 C 306
STAT 380 Aplikime te analizes se regresit Miftar Ramosaco M 11:00-12:00 C 407 16.02.2016 10:00-12:00 C 306
DEPARTAMENTI I FIZIKES
FIZ 161 L Fizike Astrit Denaj R,E 08:00-09:30 C 102 23.02.2016 08:00-10:00 C 101, C 105
FIZ -E 151 Fizike 1 Silvana Mico H,M,P 12:00-13:00 C 101 23.02.2016 08:00-10:00 C 100, C 102
FIZ 151 L3 Fizike 1 Valbona Tahiri H, M,P 14:00-15:00 C 100 23.02.2016 10:00-12:00 C 101, C 105
FIZ 151 L1 Fizike 1 Astrit Denaj R,E 11:00-12:30 C 100 23.02.2016 10:00-12:00 C 102, C 106
FIZ 151 L2 Fizike 1 Veledin Cako H,M,P 12:00-13:00 C 100 23.02.2016 12:00-14:00 C 101, C 105
FIZ 326 Fizike Mjeksore Emili Caci R,E 10:00-11:00 C403 09.02.2016 10:00 – 12:00 C 403
FIZ 342 Hyrje ne Fiziken Teorike Emili Caci H,M 09:00-10:30 C403 10.02.2016 10:00 – 12:00 C 403
FIZ 370 Fizika Moderne 1 Valbona Tahiri R,E 12:00-13:30 C403 16.02.2016 10:00 – 12:00 C403
FIZ 324 Fizike e Mjedisit Silvana Mico R,E 13:00-14:00 C403 18.02.2016 14:00 – 16:00 C403
DEPARTAMENTI I INXHINIERISE ELEKTRIKE
EGR 220 Vizatim Teknik Oriana Halla H.M 09:00-10:00 C 301 11.02.2016 10:00-12:00 C 101
EE 248 Bazat e Automatikes I Eduart Serdari H,M 11:00-13:00 C 301 08.02.2016 10:00-12:00 C 101
EE 230 Elektroteknike 1 Alketa Hasani R,E 09:30 – 11:00 C 301 15.02.2016 12:00-14:00 C 101
EE 345 Teknologjia e materialeve elektrike Anila Ismailaj R,E 09:30-11:00 C106 15.02.2016 08:00-10:00 C 102
EE 346 Administrimi i Sistemeve Elektrike dhe Siguria Eduart Serdari R,E 08:00-09:30 C106 10.02.2016 12:00-14:00 C 102
EE 361 Makina elektrike Miranda Halili H,M,P 09:00-10:00 C102 19.02.2016 12:00-14:00 C 102
EE 330 Shperndarja dhe Perdorimi i Inxhinierise Elektrike Miranda Halili H,M,P 12:00-13:00 C 106 23.02.2016 12:00-14:00 C 102
EGR 241 Bazat e Elektroteknikes Alketa Hasanaj H, M, P 12:00-13:00 C 101 19.02.2016 10:00-12:00 C 101, C 105
EGR 120 GRAFIKE INXHINIERIKE Oriana Halla R,E 11:00 – 12:30 C 306 12.02.2016 10:00-12:00 C 101
EE 375 Mekatronike Anila Ismailaj H, M, P 11:00-12:00 C 101 17.02.2016 10:00-12:00 C 101
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE
DET 132 Historia e Artit Detar Suard Alizoti H,M 13:00-14:00 C 204 24.02.2016 08:00-10:00 C 106
DET 213 Lundrim Bregdetar Agron Duka H,M 08:00-09:30 C 204 12.02.2016 12:00-14:00 C 106
DET 211 Standartet e Sigurise Detare Ermal Xhelilaj H,M 09:30-11:00 C 204 17.02.2016 10:00-12:00 C 105
DET 212 Meteorologji dhe Oqeanografi Suard Alizoti R,E 08:00-09:30 C 204 08.02.2016 10:00-12:00 C 106
DET 215 Bazat e Njohjes se Anijes Gjergji Toska R,E 09:30-11:00 C 204 23.02.2016 12:00-14:00 C 106
DET 313 Teoria dhe Teknika e Transportit Detar Shkelqim Sinanaj H,M 08:00 – 09:30 C 205 09.02.2016 08:00-10:00 C 106
DET 312 Astronomia Detare Gjergji Toska H,M 09:30-11:00 C 205 15.02.2016 12:00-14:00 C 106
DET 314 Radiokomunikim Detar Suard Alizoti R,E 09:30-11:00 C 205 19.02.2016 10:00-12:00 C 106
DET 311 Navigacion Elektronik Agron Duka R,E 08:00-09:30 C 205 24.02.2016 12:00-14:00 C 106
DEPARTAMENTI I KIMISE
KIM 143 Kimi e Pergjithshme Marinela Muco R, E 09:30-11:00 C 102 18.02.2016 10:00-12-00 C 101, C 105
KIM 360 Bazat e Teknologjise kimike Petrit Kotori H, M,P 11:00-12:00 C 103 15.02.2016 10:00-12-00 C 103
KIM 358 Mekanizmat e Reaksioneve ne Kimine Organike Sonila Kane H,M 09:30 – 11:00 C 103 19.02.2016 10:00-12-00 C 103
KIM 379 Metodat Instrumentale te analizes Bilal Shkurtaj R, E 08:00 – 09:30 C 305 24.02.2015 10:00-12-00 C 103
KIM 255 Kimi Organike Sonila Kane R,E 09:30-11:00 C 105 15.02.2016 10:00-12-00 C 102
KIM-E 143 Kimi e Pergjithshme Petrit Kotori H,M,P 10:00 – 11:00 C 100 18.02.2016 12:00-14:00 C 101, C 102
KIM 143 Kimi e Pergjithshme Flora Qarri R,E 11:00-12:30 C 102 18.02.2016 10:00-12-00 C 102, C 106
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISE
BIO 163 Biologji Qelizore Blerta Laze H,M,P 11:00-12:00 C 102 09.02.2016 10:00-12-00 C 101 / C 105
BIO 241 Anatomi e Njeriut Denada Kasemi H,M 09:30-11:00 C105 10.02.2016 10:00-12-00 C 101 / C 105
BIO 232 Biokimi Arta Lugaj H,M,P 08:00-09:00 C 105 24.02.2016 10:00-12:00 C 101 / C 106
BIO 262 Histologji Blerta Laze R,E 11:00-12:30 C 105 19.02.2016 10:00-12-00 C 102
BIO 365 Fiziologji Shtazore Arta Lugaj H,M 09:30-11:00 C 106 19.02.2016 08:00-10:00 C 102
BIO 364 Fiziologji Bimore Oresta Saliaj H,M 08:00-09:300 C 106 10.02.2016 08:00-10:00 C 102
BIO 361 Bazat e Ekologjise Hajdar Kicaj R,E 08:00-09:30 C 411 15.02.2016 12:00-14-00 C 102
BIO 375 Anatomi e Krahasuar Ina Nasto R,E 10:00-11:00 C 411 24.02.2016 08:00-10:00 C 102
DEPARTAMENTI I INXHINIERISE MEKANIKE DHE NAVALE
MEK 222 Mekanike Inxhinierike Luljeta Gusha H, M, P 10:00 – 11:00 C 101 09.02.2016 12:00-14:00 C 101 / C 102
MEK 208 Vizatim Inxhinierik Mira Shehu P 13:00 – 16:00 C 306 12.02.2016 14:00-16:00 C 101/102
MEK 231 Mekanike Fluide Kristofor Lapa R,E 08:00-09:30 C 105 16.02.2016 10:00-12:00 C 102
EGR 241 Bazat e Elektroteknikes Alketa Hasanaj H, M, P 12:00-13:00 C 101 19.02.2016 10:00-12:00 C 101, C 105
MEK 321 Vibrimet dhe Kontrolli Diana Bazini R,E 12:30 – 14:00 C 102 15.02.2016 10:00-12:00 C 106
MEK 356 Motorat me Djegie te Brendshme Pellumb Cacaj H,M 13:00 – 14:00 C 301 09.02.2016 10:00-12:00 C 106
MEK 382 Projektim i Sistemeve Fluidike dhe Termike 2/2 Pellumb Cacaj H,M 14:00- 15:00 C 105 19.02.2016 12:00-14:00 C 105
EE 375 Mekatronike Anila Ismailaj H, M, P 11:00-12:00 C 101 17.02.2016 10:00-12:00 C 101
NAV 320 Konstruksione Navale 1 Luljeta Gusha R,E 08:00-09:30 C 202 09.02.2016 10:00-12:00 C 202
NAV 340 Hidrodinamika e Anijes Blenard Xhaferaj H,M,P 08:00 – 09:00 C 202 15.02.2016 10:00-12:00 C 202
NAV 310 Teknologjia e Ndertimit te Anijeve Blenard Xhaferaj H,M,P 12:00 – 13:00 C 202 19.02.2016 10:00-12:00 C 202
EE 375 Mekatronike Anila Ismailaj H, M, P 11:00-12:00 C 101 17.02.2016 10:00-12:00 C 101
EGR 120 GRAFIKE INXHINIERIKE Oriana Halla R,E 11:00 – 12:30 C 306 12.02.2016 10:00-12:00 C 100, C 106
NDERFAKULTETATORE
ENGT 131 Anglisht 1 Ledina Merkaj H, M,P 11:00-12:00 C 106 08.02.2016 12:00-14:00 C 101, C 105
ENGT 131 Anglisht 1 Erida Prifti R,E 15:30 – 17:00 C 102 08.02.2016 12:00-14:00 C 102, C 106
ENG-T 131 Anglisht 1 Evis Cela H,M,P 09:00 -10:00 C 101 08.02.2016 14:00-16:00 C 101, C 105
ENGT 131 Anglisht 1 Ledina Merkaj H, M, P 13:00 – 14:00 C 100 08.02.2016 14:00-16:00 C 102, C 106
  DITA Ora Salla DATA Ora Salla
Viti KODI LENDA PEDAGOGU LEKSIONE PROVIM FINAL VJESHTE 2015
Master Profesional Mësuesi AM në Biologji, me profil minor në Kimi
Viti 2 BIO 482 Evolucioni i botës së gjallë Blerta Laze R 09:00-11:00 C 401 24.02.2016 10:00-12:00 C 401/C 411
BIO 470 Kerkimi shkencor Denada Kasemi R 11:00-14:00 C 500 17.02.2016 10:00-12:00 C 411
BIO 490 Praktike mesimore Arta Lugaj P 12:00-14:00 C 500 11.02.2016 10:00-12:00 C 411
Master Shkencor në Biologji Mjedisore
Viti 2 BIO 482 Evolucioni i botës së gjallë Blerta Laze R 09:00-11:00 C 401 24.02.2016 10:00-12:00 C 401/C 411
BIO 475 Biodiversitet Lulezim Shuka P 09:00-12:00 C 411 15.02.2016 10:00-12:00 C 411
BIO 511 Menaxhim dhe mbrojtje mjedisi Lulezim Shuka SH 10:00-14:00 C 411 19.02.2016 10:00-12:00 C 411
BIO 523 Mikrobiologji mjedisore dhe Ekotoksikologji Adela Nushi R 11:00-14:00 C 411 09.02.2016 10:00-12:00 C 411
BIO 570 Biomonitorim mjedisor dhe vleresimi i ndikimit ne mjedis Bledar Pepa H 13:00-16:00 C 411 29.02.2016 10:00-12:00 C 411
Master Profesional ne Mesuesi per Ciklin e Larte te Arsimit Baze ne Lendet Matematike-Fizike
Viti 2 FIZ 475 Teknika te Laboratorit ne Fizike (1/0/3) Veledin Cako P 14:00-18:00 C 305 12.02.2016 14:00 – 16:00 C403
FIZ 481 Historia e Fizikes (3/1) Silvana Mico H 12:00-14:00 C 403 18.02.2016 14:00 – 16:00 C403
MAT 476 Metodat e Mesimdhenies ne Matematike Valbona Tahiri H 15:00-16:30 C 403 17.02.2016 14:00 – 16:00 C 403
FIZ 490 Praktike Mesimore (0/0/6) Astrit Denaj   22.02.2016 14:00 – 16:00 C403
MP MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE LENDEN INFORMATIKE
Viti 2 CS 490 Praktike ne Mesimdhenie Roneda Mucaj H,R,M,E 16.02.2016 12:00-14:00 B 106
EDUT 441 Bazat Kulturore te Edukimit Enkelejda Billa R 14:00-15:00 B 111 11.02.2016 12:00-14:00 B 104
CN 409 Ceshtjet speciale ne shkencat kompjutacionale Roneda Mucaj H,M 14:00-15:00 C 306 19.02.2016 12:00-14:00 B 106
MS NE SHKENCA KOMPJUTERIKE
Viti 2 CS 550 Struktura e Gjuheve te Programimit Eljona Proko H 13:00-15:00 C 302 19.02.2016 10:00-12:00 C 303
CS 560 Inxhinieria e Softuerit Eva Cipi R,E 15:00-16:00 C 500 10.02.2016 12:00-14:00 C 500
MAT 553 Probabilitet dhe Statistike Llambrini Andrea H,M 15:00-17:00 C 301 15.02.2016 12:00-14:00 C 306
CS 551 Nderfaqe Perdoruesi Alketa Hyso R,E 13:00-14:30 C 402 24.02.2016 12:00-14:00 C 306
MP MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE LENDEN MATEMATIKE
Viti 2 MAT 410 Hyrje ne Topologji Arben Baushi M 14:00-17:00 C 306 17.02.2016 10:00-12:00 C 306
MAT 490 Pratike ne Mesimdhenie Aleksander Prifti H 14:00-16:00 C 407 24.02.2016 14:00-16:00 C 306
Master Shkencor nëmësimdhënie në Kimi në Arsimin e mesëm të artë
Viti 2 KIM 444 Historiku I zhvillimit te kimise Petrit Kotori R 11:00-13:00 C 304 16.02.2016 12:00-14:00 C 304
KIM 510 Stekiometria e reaksioneve kimike Sonila Kane H,M 11:00-12:00 C 304 24.02.2016 10:00-12:00 C 304
KIM555 Metodika te mesimdhenies se kimise Flora Qarri P 09:00-12:00 C 304 09.02.2016 12:00-14:00 C 304
KIM 570 Plotësime në kimi fizike Marinela Muco H 12:00-14:00 C 304 19.02.2016 12:00-14:00 C 304
MASTER PROFESIONAL OPERACIONE INDUSTRIALE DHE NAVALE
Viti 2 NAV 520 Besueshmeria e Sistemeve Detare Miranda Vidhaj R, P 16.00-18.00 C 301 19.02.2016 16:00-18:00 C 202
NAV 515 Organizimi dhe Funksionimi i Kantierit Detar Kristofor Lapa H,E 16.00-17.30 C 301 16.02.2016 16:00-18:00 C 202
MASTER PROFESIONAL STUDIME TE AVANCUARA DETARE
Viti 2 DET 480 Rregullat Tregtare te Transportit Detar Msc.Agron Dukaj R,E 15.00-17.30 C 203 24.02.2016 14:00-16:00 C 203
DET 490 Praktike Profesionale Msc. Erald Aliko P 08.00-16.00 C 203 22.02.2016 14:00-16:00 C 202